logo

Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma jest to rodzaj fal elektromagnetycznych o umownym zakresie długości fali poniżej 120 pm, co odpowiada częstotliwościom powyżej 2 500 000 000 GHz. Promienie gamma niosą ze sobą ogromną energię od 124 keV do ponad 0,5 MeV.

Rodzaje promieni gamma

Rozróżnia się promieniowanie gamma:

  • miękkie - o długości fal od 2,5 do 10 pm i energii od 124 keV do 500 keV,
  • twarde - o długości fal mniejszych od 2,5 pm i energiach powyżej 0,5 MeV.

Oddziaływanie z materią

To jedno z najbardziej przenikliwych rodzajów promieniowania. Betonowa ściana, kilkucentymetrowa płyta z metalu nie jest przeszkodą dla promieni gamma.

Promieniowanie gamma jest jednym z rodzajów promieniowania jonizującego.

Źródła promieniowania gamma

Oto przykładowe źródła promieniowania gamma:

  • reakcje jądrowe,
  • jonizacja ośrodka,
  • izotopy promieniotwórcze,
  • akceleratory,
  • rozpad promieniotwórczy cząstek elementarnych,
  • wybuch bomby atomowej.

Zastosowanie promieniowania gamma

Promieniowanie gamma znajduje zastosowanie w nauce i medycynie. W tym drugim przypadku wiązkę promieni gamma wykorzystuje się do niszczenia komórek nowotworowych (radioterapia).

Szkodliwość promieni gamma

Promienie gamma są niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. ekspozycja na to promieniowanie skutkuje niszczeniem informacji genetycznej, powoduje mutacje genetyczne, powstawanie komórek nowotworowych przy dłuższej ekspozycji, uszkodzenia komórek na skutek choroby popromiennej© medianauka.pl, 2021-08-07, ART-4126


Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych lub inaczej promieniowania elektromagnetycznego jest to rozkład poszczególnych długości lub częstotliwości tych fal, dzięki czemu określamy różne rodzaje fal elektromagnetycznych o różnych własnościach i zastosowaniach.

Polecamy w naszym sklepie

Żyroskop
Co się dzieje w świecie kwantów?
Fizyka Zbiór Testów z pełnymi rozwiązaniami dla szkół średnich
Kolorowe skarpetki Miasto
Czarnobyl i Fukushima
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.