Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma jest to rodzaj fal elektromagnetycznych o umownym zakresie długości fali poniżej 120 pm, co odpowiada częstotliwościom powyżej 2 500 000 000 GHz. Promienie gamma niosą ze sobą ogromną energię od 124 keV do ponad 0,5 MeV.

Rodzaje promieni gamma

Rozróżnia się promieniowanie gamma:

  • miękkie - o długości fal od 2,5 do 10 pm i energii od 124 keV do 500 keV,
  • twarde - o długości fal mniejszych od 2,5 pm i energiach powyżej 0,5 MeV.

Oddziaływanie z materią

To jedno z najbardziej przenikliwych rodzajów promieniowania. Betonowa ściana, kilkucentymetrowa płyta z metalu nie jest przeszkodą dla promieni gamma.

Promieniowanie gamma jest jednym z rodzajów promieniowania jonizującego.

Źródła promieniowania gamma

Oto przykładowe źródła promieniowania gamma:

  • reakcje jądrowe,
  • jonizacja ośrodka,
  • izotopy promieniotwórcze,
  • akceleratory,
  • rozpad promieniotwórczy cząstek elementarnych,
  • wybuch bomby atomowej.

Zastosowanie promieniowania gamma

Promieniowanie gamma znajduje zastosowanie w nauce i medycynie. W tym drugim przypadku wiązkę promieni gamma wykorzystuje się do niszczenia komórek nowotworowych (radioterapia).

Szkodliwość promieni gamma

Promienie gamma są niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. ekspozycja na to promieniowanie skutkuje niszczeniem informacji genetycznej, powoduje mutacje genetyczne, powstawanie komórek nowotworowych przy dłuższej ekspozycji, uszkodzenia komórek na skutek choroby popromiennej
Widmo fal elektromagnetycznych


Widmo fal elektromagnetycznych lub inaczej promieniowania elektromagnetycznego jest to rozkład poszczególnych długości lub częstotliwości tych fal, dzięki czemu określamy różne rodzaje fal elektromagnetycznych o różnych własnościach i zastosowaniach.


© medianauka.pl, 2021-08-07, A-4126©® Media Nauka 2008-2023 r.