Fale radiowe

Fala radiowa jest to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o umownej długości fali powyżej 30 cm (podaje się też zakresy powyżej 1 mm w różnych źródłach, a więc w zakresie mikrofalowym, który czasem jest zaliczany do fal radiowych).

Zakresy fal radiowych

Przyjmuje się następujący podział zakresów fal radiowych (tak zwane pasma radiowe):

Pasmo radiowe Długość fali λ
fale bardzo długie do 100 km
fale długie 1-30 km
fale średnie 100m - 1 km
fale krótkie 10-100 m
fale ultrakrótkie (UKF) 20 cm - 10 m

Źródła fal radiowych

Fale radiowe mają naturalne i sztuczne źródła wytarzania. Oto wybrane z nich:

Zastosowanie fal radiowych

Fale radiowe znajdują szerokie zastosowanie w nauce i technice. Oto wybrane z nich:

Ciekawostki

Fale radiowe mogą być prowadzone za pomocą tak zwanych falowodów.

Telefonia komórkowa nadaje w paśmie 890-1880 MHz, co odpowiada długości fali od 16 do 34 cm. Jak widać wchodzimy w umowny zakres mikrofal.

Pytania

Pytania

Czy fale radiowe są szkodliwe dla zdrowia człowieka?

W małych dawkach nie jest to szkodliwe promieniowanie.

Jaki zasięg mają nadajniki fal radiowych?

Dla przykładu nadajnik fal długich w Solcu Kujawskim ma zasięg 1500 km. Na falach średnich nadaje Radio Watykan. Ma zasięg do 2000 km. Radiowa Trójka nadaje w pasmie UKF i ma zasięg około 100 km.
Mikrofale
Mikrofale - to rodzaj fal elektromagnetycznych między podczerwienią a falami radiowymi ultrakrótkimi. Czasem mikrofale zalicza się do fal radiowych.
Widmo fal elektromagnetycznych
Widmo fal elektromagnetycznych lub inaczej promieniowania elektromagnetycznego jest to rozkład poszczególnych długości lub częstotliwości tych fal, dzięki czemu określamy różne rodzaje fal elektromagnetycznych o różnych własnościach i zastosowaniach.

© medianauka.pl, 2021-08-07, A-4129Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.