Zwierciadło płaskie

Zwierciadło płaskie jest najprostszym rodzajem zwierciadła. Jest to gładka, idealnie wypolerowana, płaska powierzchnia, która odbija światło.

W zwierciadle płaskim na skutek odbijających się od niego promieni powstaje obraz zgodnie z prawem odbicia światła o następujących cechach:

W zwierciadle płaskim powstaje obraz

  • pozorny,
  • o takim samym rozmiarze co rozmiar przedmiotu (niepowiększony),
  • symetrycznie odwrócony względem powierzchni zwierciadła,
  • w odległości od zwierciadła równej odległości przedmiotu od zwierciadła.

Konstrukcja obrazu punktu w zwierciadle

Jak znaleźć obraz punktu P w zwierciadle płaskim? Ilustruje to poniższa animacja.

powstawanie obrazu punktu w zwierciadle płaskim

Aby znaleźć obraz punktu P wybieramy dwa promienie światła.

  1. promień prostopadły do płaszczyzny zwierciadła, który odbija się pod tym samym kątem,
  2. promień padający na zwierciadło pod dowolnym katem α, który odbija się od powierzchni pod takim samym katem, zgodnie z prawem odbicia światła.

Przecięcie się przedłużenia obu promieni wskaże nam obraz P' szukanego punktu.

Obraz przedmiotu w zwierciadle płaskim

Jak znaleźć obraz przedmiotu w zwierciadle płaskim? Przedmiot zwykle na schematach przedstawia się za pomocą strzałki. Wystarczy znaleźć dwa obrazy skrajnych punktów strzałki według zasady, zilustrowanej na powyższej animacji.

Oto przykład takiej konstrukcji.

powstawanie obrazu w zwierciadle płaskim

Jeżeli zechcemy znaleźć obraz wielokąta w zwierciadle płaskim, trzeba znaleźć obraz każdego jego wierzchołka.

Przykład zwierciadła płaskiego

Najbardziej znanym przykładem zwierciadła płaskiego jest lustro, czyli szkło, na którym napylono z jednej strony cienką warstwę srebra.

Pytania

Pytania

Czy odbicie zwierciadlane jest możliwe od powierzchni, która nie jest idealna?

W naturze nie ma idealnych, gładkich powierzchni. Z odbiciem zwierciadlanym, a więc takim, w którym promienie odbite poruszają się w ściśle określonym kierunku, mamy do czynienia z wówczas, gdy powierzchnia odbijająca charakteryzuje się nierównościami mniejszymi od długości fali światła (rzędu 1 mikrometra).

Co to jest obraz pozorny?

Obraz pozorny powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych. Obraz pozorny powstaje w oku jako złudzenie optyczne. Na czym ono polega? Mózg przyjmuje, że promienie światła biegną po liniach prostych. umiejscawiają więc obraz w punkcie zbiegu tych promieni. Obraz pozorny nie może być wyświetlony na ekranie.Inne zagadnienia z tej lekcji

Prawo odbicia i załamania światła


Poniższa symulacja umożliwia prześledzić jak zachowuje się promień światła na granicy dwóch ośrodków optycznych. Jest to ilustracja prawa odbicia i załamania światła.

Zwierciadło wklęsłe


Zwierciadło kuliste wklęsłe jest to rodzaj zwierciadła, które stanowi wewnętrzna część kuli, która odbija światło.
© medianauka.pl, 2016-07-02, A-1531
Data aktualizacji artykułu: 2021-11-14©® Media Nauka 2008-2023 r.