Obrazy w soczewkach i równanie soczewki

Aby skonstruować obraz powstający w soczewkach należy narysować co najmniej dwa z trzech zwykle rysowanych biegów promieni:

Powyższe zasady przedstawiamy na przykładowym rysunku.

Powstawanie obrazu w soczewce skupiającej - konstrukcja

 

Równanie soczewki

Równanie soczewki jest to zależność matematyczna między odległością przedmiotu od soczewki x, odległością obrazu od soczewki y a ogniskową soczewki f.

równanie soczewki

lub

równanie soczewki 1

Uwaga! Dla soczewki rozpraszającej należy przyjąć ujemną wartość ogniskowej.

Interpretacja wyników:

Jeżeli y<0, to obraz jest pozorny, gdy y>0, to obraz jest rzeczywisty. W soczewkach obrazy pozorne są proste, a rzeczywiste odwrócone.

Wzór na powiększenie obrazu:

wzór na powiększenie obrazu

Poniższa tabela zestawia różne przypadki powstawania obrazów w soczewkach.

Odległość przedmiotu od soczewki Rodzaj soczewki Odległość obrazu od soczewki Powiększenie Rodzaj obrazu
x>2f skupiająca f<y<2f p<1
  • pomniejszony
  • rzeczywisty
  • odwrócony
x=2f y=2f p=1
f<x<2f y>2f p>1
x=f Obraz nie powstaje
x<f y<0 p>0
  • powiększony
  • pozorny
  • prosty
x dowolne rozpraszająca -f<y<0 p<0
  • pomniejszony
  • pozorny
  • prosty

Powstawanie obrazu w soczewce rozpraszającej

Zaprezentujemy jeszcze na ilustracji konstrukcję obrazu w soczewce rozpraszającej.

Powstawanie obrazu w soczewce rozpraszającej
© medianauka.pl, 2021-12-04, A-4293Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.