Obraz pozorny i rzeczywisty

Czym się różni w optyce obraz pozorny od rzeczywistego?

Promienie światła biegnące od danego przedmiotu, które przechodzą przez układ optyczny tworzą obraz optyczny. Obraz taki może mieć różny charakter.

Obraz rzeczywisty

Jeżeli obraz powstaje w wyniku przecięcia się promieni rzeczywistych, mamy do czynienia z obrazem rzeczywistym. Taki obraz może być wyświetlany na ekranie.

Obraz pozorny

Obraz pozorny powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych. Obraz pozorny to złudzenie optyczne. Mózg przyjmuje, że promienie światła biegną po liniach prostych. Umiejscawiają więc obraz w punkcie zbiegu tych promieni. Obraz pozorny nie może być wyświetlony na ekranie.

Przykłady

Oto przykłady układów optycznych w których powstają:

 1. obrazy pozorne:
  • zwierciadło płaskie;
  • soczewka skupiająca w przypadku, gdy promienie światła biegną od przedmiotu, który znajduje się między ogniskową a soczewką;
  • soczewka rozpraszająca;
 2. obrazy rzeczywiste:
  • soczewka skupiająca promienie biegnące od przedmiotu znajdującego się w odległości od soczewki większej niż ogniskowa;
  • zwierciadło wklęsłe.
© medianauka.pl, 2021-11-15, A-4256©® Media Nauka 2008-2023 r.