Ziemia

Charakterystyka orbity
Wielka półoś orbity: 149,6 mln km = 1,0 AU
Mimośród: 0,001671
Okres obiegu wokół Słońca: 1 rok
Liczba księżyców: 1
Średnia prędkość na orbicie: 29,78 km/s
Nachylenie do ekliptyki: 0,0°
Długość węzła wstępującego: 0,0°
Charakterystyka planety
Rodzaj obiektu: planeta typu ziemskiego
Masa: 1 MZ = 5,9737 · 1024 kg
Średnia gęstość: 5512 kg/m3
Promień równikowy: 6378,1 km
Spłaszczenie: 0,0034
Albedo: 0,37
Czas obrotu wokół własnej osi: 23h56m04s
Nachylenie równika do płaszczyzny orbity: 23°45
Przyspieszenie grawitacyjne na równiku: 9,78 m/s2 = 0,997 g
Druga prędkość kosmiczna: 11,2 m/s
Doba słoneczna: 24,0 h
Temperatura powierzchni: od -40°C do 40°C
Pierścienie: brak
Atmosfera
Występowanie atmosfery: tak
Ciśnienie: 1·105 Pa = 1 atm
Skład chemiczny: N2 (78%), O2 (21%), Ar, H2O, CO2, inne (1%)

Ziemia jest trzecią planetą w Układzie Słonecznym, licząc od Słońca. Jest jedyną zamieszkałą przez organizmy żywe znaną planetą. Większość jej powierzchni pokrywają oceany. Wokół Ziemi krąży samotnie Księżyc.

Nasza planeta obiega Słońce po orbicie w ciągu jednego roku (365,26 dnia), a obrót wokół własnej osi zajmuje jej dobę bez 4 minut.

Oś obrotu Ziemi jest nachylona do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 23,4°, dzięki czemu na Ziemi zmieniają się pory roku. Na powierzchni panują temperatury od -40°C do 40°C.

Ziemia nie jest idealną kulą. Promień na biegunie jest o o ponad 21 km krótszy od promienia równikowego. Ziemia jest więc nieco spłaszczona.

Skład atmosfery

Ziemia posiada atmosferę. Jest skład chemiczny jest następujący:

 • azot - 78%
 • tlen - 21%
 • dwutlenek węgla CO2, Ar, woda w postaci pary (chmury) - 1 %

Budowa Ziemi

Powierzchnię planety pokrywają oceany (70%), skały i gleba. Średnia głębokość oceanów wynosi około 4 km. Istnienie płyt tektonicznych determinuje przemieszczanie się powolne lądów.

Wewnątrz planety znajduje się jądro. Najgłębiej położone obszary jądra to zestalone żelazo. To wewnętrzne jądro ma 2440 km średnicy. Wyżej znajduje się płynne, zewnętrzne jądro, zawierające głównie żelazo oraz małe ilości niklu i siarki. Dzięki takiej budowie jądra, Ziemia posiada ochronna otoczkę wokół siebie w postaci dość silnego pola magnetycznego. Magnetosfera chroni ją przed wiatrem słonecznym i skutkami promieniowania różnego rodzaju. Dwa bieguny magnetyczne leżą w pobliżu biegunów geograficznych.

Płaszcz, złożony z płynnych skał zawierających krzem, żelazo, magnez, glin, tlen i wiele innych pierwiastków rozciąga się od jądra aż po dość cienką skorupę, która ma grubość od zaledwie 6 km na dnie oceanów do 50 km na lądzie stałym.

Lądy leżą na przemieszczających się płytach tektonicznych. Płyty te czasem zderzają się ze sobą. Skutkiem tych zderzeń są wypiętrzenia w postaci pasm górskich, trzęsienia ziemi, aktywność wulkaniczna.

Ciekawe obiekty

Oto tylko najbardziej znane obiekty:

 • Mount Everest - najwyższy szczyt na ziemi, leży w Himalajach. Jego wysokość to 8848 m n.p.m.
 • Morze Martwe - najniżej położony ląd stały - 418 m poniżej poziomu morza.
 • Rów Mariański - najniżej położony obszar znajdujący się pod wodą. Ma głębokość 10 911 m poniżej poziomu morza. Obszar ten znajduje się na Oceanie Spokojnym w pobliżu wyspy Guam.

Z historii planety

Ziemia powstała wraz z innymi obiektami Układu Słonecznego około 4,57 mld lat temu. Leży w ekosferze Układu Słonecznego, co umożliwia wodzie istnienie w warunkach normalnych w stanie ciekłym.

Ważniejsze wydarzenia:

 • Arystoteles jako pierwszy zasugerował, że Ziemia jest okrągła. Wysunął taki wniosek na podstawie obserwacji cienia ziemi podczas zaćmienia Księżyca.
 • Pierwsze mapy świata, a nawet szacunki odległości do Księżyca i Słońca powstają już w III w p.n.e. ręką i umysłem Eratostenesa.
 • Szacuje się, że na całej Ziemi na przełomie wieków żyło około 150 mln ludzi.
 • W 1543 rozpoczyna się rewolucja kopernikańska.
 • W 1610 roku Galileusz patrzy na nocne niebo przez teleskop.
 • W 1915 roku Albert Einstein tworzy ogólną teorię względności.
 • 1957 rok przynosi wystrzelenie Sputnika w kosmos.
 • W 1961 roku Jurij Gagarin odbywa pierwszy lot w kosmos.
 • 1969 rok przynosi pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu.

Dalej rozwój nauki i techniki kosmicznej przyspiesza jak nigdy dotąd.

Ciekawostki

Ziemia ma największą gęstość ze wszystkich planet Układu Słonecznego.

Pytania

Pytania

Jakie są inne nazwy naszej planety w użytku?

Najbardziej znana nazwą jest bodajże Terra, szczególnie umiłowany przez pisarzy s-f. Można się także spotkać z nazwą Sol 3, jako że nasza planeta jest trzecią planetą od Słońca. W każdym niemalże języku nasza planeta nosi inne imię.

Ile jest ludzi na świecie?

Na świecie żyje obecnie 6,6 miliarda ludzi (dane z 2007 roku).

Ile jest kontynentów na Ziemi?

Na Ziemi jest 7 kontynentów: Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, Azja, Australia i Europa.

Ile lat ma Ziemia?

Ziemia ma 4,57 miliarda lat.

Ile waży Ziemia?

Masa Ziemi wynosi 5,9737 · 1024 kg, czyli około 59 737 00 000 000 000 000 000 ton.

W jakiej galaktyce jest Ziemia?

Ziemia znajduje się w galaktyce o nazwie Droga Mleczna.Inne zagadnienia z tej lekcji

Słońce

Słońce

Słońce to gwiazda w centrum Układu Słonecznego. Słońce jest typową gwiazdą ciągu głównego. Nasza gwiazda skupia aż 99,865 % masy całego Układu Słonecznego. Planety, planetoidy, większość komet i mniejszych obiektów krąży wokół Słońca.

Merkury

Merkury

Merkury jest pierwszą planetą, licząc od Słońca w Układzie Słonecznym. To planeta typu ziemskiego. Nie posiada atmosfery (tylko śladowe ilości) i nie ma żadnego księżyca.

Wenus

Wenus

Wenus jest drugą planetą, licząc od Słońca, w Układzie Słonecznym. To planeta typu ziemskiego. Nie posiada żadnego księżyca. Jest planetą wewnętrzną. Jest uważana z bliźniaczą planetę Ziemi, choć panują na niej skrajnie odmienne warunki.

Mars

Mars

Mars jest czwartą planetą w Układzie Słonecznym, licząc od Słońca. To planeta typu ziemskiego. Posiada jeden księżyc. Jest planetą zewnętrzną. Niemalże cała planeta jest pokryta czerwonym pyłem.

Jowisz

Jowisz

Jowisz to największa planeta Układu Słonecznego. jest piątą planetą w Układzie Słonecznym, licząc od Słońca. Posiada aż 67 księżyców. Skupia w sobie 1% masy Słońca. To gazowy olbrzym.

Saturn

Saturn

Saturn to jest szóstą planetą w Układzie Słonecznym, licząc od Słońca, drugą co do wielkości. To gazowy olbrzym. Posiada aż 62 księżyce, z których Tytan to drugi co do wielkości księżyc w Układzie Słonecznym.

Uran

Uran

Uran to jest siódmą planetą w Układzie Słonecznym, licząc od Słońca, odkrytą dopiero w czasach nowożytnych. To olbrzym, trzeci pod względem wielkości w Układzie Słonecznym. Odkrył go 13 marca 1781 roku angielski uczony William Herschel.

Neptun

Neptun

Neptun jest ósmą planetą w Układzie Słonecznym, licząc od Słońca, odkrytą dopiero w czasach nowożytnych. To kolejny gazowy olbrzym.Księżyc

Księżyc

Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą Ziemi. Jest dość dużym obiektem w porównaniu z naszą planetą.

Pole magnetyczne Ziemi

Pole magnetyczne Ziemi

Ziemia, jak wiele innych ciał niebieskich, wytwarza własne pole magnetyczne. Powstawanie tego pola opisuje teoria samowzbudzonego dynama, która przyjmuje, że źródłem tego pola jest zjawisko konwekcji w płynnym, metalicznym jądrze naszej planety.

Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?

Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?

Skoro wodór to jeden z najbardziej powszechnych pierwiastków w kosmosie, to dlaczego w naszej atmosferze występuje zaledwie w śladowej ilości?


© medianauka.pl, 2020-05-11, A-3785Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.