Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
Tlen
Tlen © Scanrail - stock.adobe.com

Tlen

Tlen (O) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, należący do grupy tlenowców. Tlenem oddycha większość organizmów na Ziemi. Jest niezbędny dla podtrzymywania procesu spalania. Tlen można nazwać paliwem dla większości form życia. Jest najbardziej pospolitym pierwiastkiem skorupy ziemskiej. Stanowi (choć nie w czystej postaci) aż około połowę jej masy. W oceanach tlen stanowi 86% ich całkowitej masy.

Występuje w dwóch odmianach alotropowych:

 • tlen - tworzy cząsteczkę dwuatomową O2.
 • ozon - tworzy trzyatomową cząsteczkę O3, gaz o silnym zapachu, powstający podczas elektrycznych wyładowań, chroni atmosferę przed promieniowanie UV.

Występowanie

W stanie wolnym występuje w powietrzu (23% masy powietrza). Powszechnie występuje w skałach i oceanach w formie związanej.

Właściwości

Tlen ma następujące właściwości:

 • gaz w warunkach normalnych,
 • bezbarwny w stanie gazowym,
 • błękitny w stanie ciekłym,
 • bezwonny,
 • niemetal,
 • słabo rozpuszcza się w wodzie,
 • aktywny chemicznie, szczególnie w podwyższonej temperaturze.

Otrzymywanie

Tlen otrzymuje się poprzez destylację frakcjonującą skroplonego powietrza.

Zastosowanie

Zastosowanie tlenu w przemyśle, nauce, technice i medycynie jest następujące:

 • podtrzymuje spalanie w urządzeniach grzewczych, silnikach spalinowych, rakietowych, spawarkach, w wielu przemysłowych procesach.
 • wspomaganie oddychania chorych w szpitalach dzięki aparatom tlenowym,
 • odkażanie wody (ozon),
 • środek utleniający.

Ciekawostki

...

Pytania

Co to jest saturacja tlenowa?

Saturacja jest to proces lub wskaźnik nasycenia cieczy danym gazem. Można na przykład badać saturację krwi tlenem.

Czy tlen jest palny?

Tlen w czystej postaci nie jest palny, jednak jest niezbędny do procesu spalania. W atmosferze tlenu spala się większość rzeczy (metale, drewno, smary, tłuszcze,...), czasem w sposób bardzo gwałtowny (następuje wybuch). Dostarczenie tlenu do istniejącego płomienia w sposób gwałtowny go podsyca. To dlatego włąśnie dmucha się w kierunku tlącego się żaru. W ten sposób dostarczamy kolejne porcje tlenu zawartego w powietrzu. Aby zagasić pożar, należy odciąć mu źródło tlenu.

Ile jest tlenu w powietrzu?

Zawartość tlenu w powietrzu wynosi 23%.

Ile elektronów walencyjnych ma tlen?

Atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych.

Czy tlen rozpuszcza się w wodzie?

Tlen słabo rozpuszcza się w wodzie.

Czy tlen jest lżejszy od powietrza?

Nie.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
LrSpinel


Spinel jest to minerał zaliczany do tlenków. Tworzy niewielkich rozmiarów kryształy o pokroju ośmiościanu, nierzadko o zaokrąglonych krawędziach.


© medianauka.pl, 2020-05-10, A-3782©® Media Nauka 2008-2023 r.