Podstawowe własności pierwiastka

Symbol pierwiastka:
Liczba atomowa:
Masa atomowa:
Charakter chemiczny:
Stan skupienia:
Wartościowość:
Elektroujemność:
Rozmieszczenie elektronów:
Konfiguracja elektronowa:
Promień atomu:
Rok odkrycia:
Temperatura topnienia:
Temperatura wrzenia:
Okres:
Grupa:
Blok:
azot
© Scanrail - stock.adobe.com
ciekły azot
Ciekły azot © inspirar - stock.adobe.com

Azot

Azot (N) to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7 z grupy azotowców. Azot stanowi główny składnik atmosfery ziemskiej. W powietrzu jego zawartość wynosi 78%. Wchodzi w skład związków organicznych, takich jak białka. Jest więc niezbędny dla życia.

Występowanie

Azot występuje w powietrzu (nieco ponad 78% składu), a także w minerałach (saletra sodowa)

Właściwości

Azot posiada następujące właściwości:

Otrzymywanie

Azot otrzymuje się poprzez destylację frakcjonującą skroplone powietrze.

Zastosowanie

Azot jest stosowany w przemyśle i technice oraz medycynie:

Ciekawostki

Niektóre rośliny, na przykład gatunki z rodziny motylkowatych potrafią wiązać azot z powietrza. Dzięki temu rośliny te stanowiły i nadal stanowią świetny przedplon, wzbogacający glebę w azot, niezbędny do wzrostu roślin. Dziś stosuje się także nawozy azotowe.

Rośliny absorbują dwutlenek węgla. Wzrost produkcji roślin dzięki stosowaniu nawozów azotowych z pewnością przyczynia się odrobinę do zmniejszenia efektu cieplarnianego.

Układ okresowy
rozpoznawanie gadów

Przejdź do aktywnej wersji naszej tablicy Mendelejewa

Pozycja pierwiastka w układzie okresowym
H
Li
Na
K
Rb
Cs
Fr
Be
Mg
Ca
Sr
Ba
Ra
Sc
Y
*
**
Ti
Zr
Hf
Rf
V
Nb
Ta
Db
Cr
Mo
W
Sg
Mn
Tc
Re
Bh
Fe
Ru
Os
Hs
Co
Rh
Ir
Mt
Ni
Pd
Pt
Ds
Cu
Ag
Au
Rg
Zn
Cd
Hg
Cn
B
Al
Ga
In
Tl
Nh
C
Si
Ge
Sn
Pb
Dl
N
P
As
Sb
Bi
Mc
O
S
Se
Te
Po
Lv
F
Cl
Br
I
At
Ts
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Og


La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu

Ac
Th
Pa
U
Np
Pu
Am
Cm
Bk
Cf
Es
Fm
Md
No
Lr
© medianauka.pl, 2020-05-09, A-3780©® Media Nauka 2008-2023 r.