Jednostka astronomiczna

Jednostka astronomiczna jest to jednostka długości równa średniej odległości Ziemi od Słońca. Jednostkę astronomiczną oznaczamy symbolami: au, AU, j.a.

1 au = 149 597 870, 7 km ≈ 150 mln km
jednostka astronomiczna
© brutto film - stock.adobe.com

AU jest jednostką pozaukładową, często stosowaną w astronomii dla określania odległości w Układzie Słonecznym, a także wówczas, gdy mowa o porównywalnych odległościach obiektów w kosmosie.

Przykłady odległości w au

Oto kilka przykładów odległości wyrażonych w tej jednostce:

  • odległość średnia Księżyca od Ziemi - 0,0026 au;
  • średnia odległość Ziemi od słońca - 1 au;
  • odległość Jowisza od Słońca - 5,203 au;
  • odległość Pasa Kuipera od Słońca - 30-50 au;
  • odległość Obłoku Oorta od Słońca - 50-70 au;
  • 1 rok świetlny - 63 240 au;
  • 1 parsek - 206 266 au.

Kalkulator jednostek
Kalkulator jednostek

Przeliczanie jednostek fizycznych z użyciem kalkulatorów jednostek.
Rok świetlny

Rok świetlny

Rok świetlny jest to jednostka długości, która znajduje zastosowanie w astronomii. Jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie jednego roku.

Parsek

Parsek

Jeden parsek jest to odległość, z której widać promień orbity ziemskiej pod kątem jednej sekundy łuku.


© medianauka.pl, 2022-04-01, A-4405Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.