Jednostka astronomiczna

Jednostka astronomiczna jest to jednostka długości równa średniej odległości Ziemi od Słońca. Jednostkę astronomiczną oznaczamy symbolami: au, AU, j.a.

1 au = 149 597 870, 7 km ≈ 150 mln km
jednostka astronomiczna
© brutto film - stock.adobe.com

AU jest jednostką pozaukładową, często stosowaną w astronomii dla określania odległości w Układzie Słonecznym, a także wówczas, gdy mowa o porównywalnych odległościach obiektów w kosmosie.

Przykłady odległości w au

Oto kilka przykładów odległości wyrażonych w tej jednostce:

  • odległość średnia Księżyca od Ziemi - 0,0026 au;
  • średnia odległość Ziemi od słońca - 1 au;
  • odległość Jowisza od Słońca - 5,203 au;
  • odległość Pasa Kuipera od Słońca - 30-50 au;
  • odległość Obłoku Oorta od Słońca - 50-70 au;
  • 1 rok świetlny - 63 240 au;
  • 1 parsek - 206 266 au.

Kalkulator jednostek
Kalkulator jednostek

Przeliczanie jednostek fizycznych z użyciem kalkulatorów jednostek.
Rok świetlny

Rok świetlny

Rok świetlny jest to jednostka długości, która znajduje zastosowanie w astronomii. Jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie jednego roku.

Parsek

Parsek

Jeden parsek jest to odległość, z której widać promień orbity ziemskiej pod kątem jednej sekundy łuku.


© medianauka.pl, 2022-04-01, ART-4405

Polecamy w naszym sklepie

Teleskop Newtona (powiększenie 16 i 30 x) zestaw edukacyjny do samodzielnej budowy
W STRONĘ NIEBA INTERAKTYWNA SZKOŁA ASTRONOMII
5 prac które zmieniły oblicze fizyki
Fizyka przyszłości
Maszyna parowa do samodzielnej budowy
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.