Jednostka astronomiczna

Jednostka astronomiczna jest to jednostka długości równa średniej odległości Ziemi od Słońca. Jednostkę astronomiczną oznaczamy symbolami: au, AU, j.a.

1 au = 149 597 870, 7 km ≈ 150 mln km
jednostka astronomiczna
© brutto film - stock.adobe.com

AU jest jednostką pozaukładową, często stosowaną w astronomii dla określania odległości w Układzie Słonecznym, a także wówczas, gdy mowa o porównywalnych odległościach obiektów w kosmosie.

Przykłady odległości w au

Oto kilka przykładów odległości wyrażonych w tej jednostce:


Kalkulator jednostek
Kalkulator jednostek

Przeliczanie jednostek fizycznych z użyciem kalkulatorów jednostek.
Rok świetlny
Rok świetlny jest to jednostka długości, która znajduje zastosowanie w astronomii. Jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie jednego roku.
Parsek
Jeden parsek jest to odległość, z której widać promień orbity ziemskiej pod kątem jednej sekundy łuku.

© medianauka.pl, 2022-04-01, A-4405©® Media Nauka 2008-2023 r.