Rok świetlny

Rok świetlny jest to jednostka długości, która znajduje zastosowanie w astronomii. Jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie jednego roku (juliańskiego).

1 rok świetlny = 9,46 x 1015 m = 0,307 pc

Można też posługiwać się pojęciami dzień, godzina, minuta i sekunda świetlna dla określenia odległości, jaką pokonuje światło we wskazanym czasie.

rok świetlny
© flashmovie - stock.adobe.com

 

Przykładowe odległości w latach świetlnych

Oto kilka przykładów podawanych odległości w latach świetlnych:

Inne przykłady:

Światło potrzebuje 1,3 s na dotarcie z Ziemi do Księżyca.

Światło słoneczne dociera do nas dopiero po 8 minutach i 20 sekundach.

Ciekawostki

Zwykle nie stosuje się żadnego skrótu dla określenia tej jednostki. Stosuje się najczęściej pełną nazwę - rok świetlny. Czasem można się spotkać ze skrótem ly od angielskiego wyrażenia light-year.

Jeśli otrzymalibyśmy sygnał z Andromedy, to otrzymalibyśmy go po 2,5 miliona lat od chwili jego wysłania. Odpowiedź trwałaby tyle samo.

Pytania

Pytania

Rok świetlny - ile to kilometrów?

Rok świetlny to około 9,5 biliona kilometrów, czyli 9,46 x 1012 km.
Parsek
Jeden parsek jest to odległość, z której widać promień orbity ziemskiej pod kątem jednej sekundy łuku.
Jednostka astronomiczna
Jednostka astronomiczna jest to jednostka długości równa średniej odległości Ziemi od Słońca.

© medianauka.pl, 2022-04-02, A-4406©® Media Nauka 2008-2023 r.