logo

Czy Droga Mleczna może zderzyć się z inną galaktyką?

Czy nasza galaktyka, czyli Droga Mleczna może zderzyć się z inną galaktyką, skoro wszystkie obiekty w kosmosie oddalają się od siebie zgodnie z prawem Houbble'a? Czy zderzenie takie byłoby katastrofalne w skutkach?

Głośniki
© Henrique Silva - stock.adobe.com

Galaktyki to ogromne skupiska gwiazd wraz z ogromnymi międzygwiezdnymi chmurami gazu i pyłu. Galaktyka spiralna ma kształt cienkiego dysku, z wybrzuszeniem w centrum. Wewnątrz dysku znajdują się obszary ciemnych pasów pyłu i jasnych obszarów gwiazdotwórczych.

To prawda, że kosmos rozszerza się i generalnie wszystkie obiekty w Kosmosie oddalają się od siebie (zobacz artykuł Czy jesteśmy w centrum Wszechświata? ).

Trzeba jednak pamiętać o lokalnych warunkach i oddziaływaniu lokalnym obiektów na siebie. Oddziaływania te nakładają się na powszechną ekspansję Wszechświata i w rzeczy samej - może dojść do różnych kolizji całych galaktyk.

Przykładem takiej kolizji może być przewidywane zderzenie za kilka miliardów lat Drogi Mlecznej i odległej od nas o 2,52 miliona lat świetlnych Andromedy (M31, NGC 224, Messier 31). Obie galaktyki leżą w tak zwanej Grupie Lokalnej, czyli grupie kilkudziesięciu galaktyk, które łączy oddziaływanie grawitacyjne. Galaktyki te mkną razem przez Kosmos jako całość (to dla Grupy Lokalnej Galaktyk warto zastosować wprost prawo Hubble'a).

W ramach Grupy Lokalnej poszczególne galaktyki, w tym nasza i M31, mogą zbliżać się do siebie. Andromeda zbliża się do nas z prędkością około 400 000 km/h. Kiedy nastąpi zderzenie? Jeżeli uwzględnić fakt, że obie galaktyki przyciągają się, to mamy do czynienia z ruchem przyspieszonym. Szacuje się, że nastąpi to za mniej niż 4 miliardy lat.

Jakie mogą być skutki zderzenia galaktyk?

Galaktyki prawdopodobnie połączą się w jeden obiekt. Zanim do tego dojdzie, nastąpi bardzo długi proces zmiany kształtów obu obiektów, nasilą się procesy tworzenia gwiazd, może mieć miejsce oscylacja wokół wspólnego środka masy, a więc, gwiazdy będą oddalać i zbliżać się w obu galaktykach do siebie. Orbity większości gwiazd wokół środka galaktyki zmienią się i nie będą tworzyć dysku, jak dotychczas, tylko rozproszą się w przestrzeni. Nowo powstała galaktyka będzie prawdopodobnie galaktyką eliptyczną.

Najciekawsze rzeczy będą się działy z czarnymi dziurami, które znajdują się wewnątrz obu galaktyk. Prawdopodobnie proces łączenia obu obiektów będzie przebiegał spektakularnie i dramatycznie. Powstanie aktywne jądro galaktyki lub kwazar, który istotnie wpłynie na ruch gwiazd. Wiele z nich, w tym nasz Układ słoneczny może być wyrzucony w przestrzeń kosmiczną.

Najciekawsze w takim zderzeniu poza zachowaniem się czarnych dziur jest to, że do zderzeń gwiazd będzie zachodziło niezwykle rzadko lub wcale. Gwiazdy są tak odległe od siebie, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby podczas zderzenia galaktyk dochodziło do zderzenia gwiazd! W zasadzie, to nieuzbrojony w przyrządy naukowe obserwator z Ziemi może w ogóle nie zauważyć zderzenia galaktyk!

Zderzenie galaktyk przełoży się więc głównie na zmiany trajektorii gwiazd i głębokie zmiany w centrach obu galaktyk, zmianie ich kształtu.

Ciekawa symulacja zderzenia Drogi Mlecznej i Andromedy znajduje się poniżej (źródło space.com):

 

Na podstawie danych z teleskopu Hubble'a z 2008 roku przeanalizowano 59 zdjęć interakcji galaktyk. Każde zdjęcie przedstawia jeden moment w trwającym miliardy lat procesie kolizji. Poniższa wizualizacja symulacji komputerowej kolizji galaktyki pokazuje całą sekwencję kolizji i porównuje różne etapy kolizji z różnymi parami galaktyk oddziałującymi zaobserwowanymi przez teleskop Hubble'a (źródło: https://hubblesite.org).
© medianauka.pl, 2020-01-11, ART-3728

 
Ostatnio opublikowane w Pytajniku ...

Czy tylko nietoperze używają echolokacji?
Czy tylko nietoperze używają echolokacji?

Echolokacja jest to zdolność do określania położenia obiektów w przestrzeni na podstawie echa akustycznego. Czy tylko nietoperze widzą w ciemności w ten sposób?

Najmniejsze ptaki na świecie
Najmniejsze ptaki na świecie

Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?

Największe ptaki na świecie
Największe ptaki na świecie

Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?Zobacz też

AstronomiaAstronomia
Astronomia – to dziedzina nauki, zajmująca się badaniem ciał niebieskich takich jak gwiazdy, planety, mgławice, galaktyki, komety, asteroidy itp. oraz zjawisk, które zachodzą w kosmosie.Polecamy w naszym sklepie

30 sekund O teoriach naukowych
30 sekund o teorii kwantów
magnetyczna klepsydra
Kolorowe skarpetki - smart owl - sowa
30 sekund o energii
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.