Prawo Ohma

Prawo Ohma to podstawowe prawo obwodów elektrycznych. Można sformułować je w następujący sposób:

Natężenie prądu płynącego w danym odcinku przewodnika jest wprost proporcjonalne do napięcia, jakie jest przyłożone do końców tego odcinka przewodnika.

I~U

Można też powiedzieć, że:

Iloraz napięcia między końcami odcinka przewodnika i natężenia prądu, jaki płynie w przewodniku jest dla danego odcinka przewodnika stały.

\frac{U}{I}=const=R

gdzie:

Inne wzory wynikające ze zwykłych przekształceń:

I=\frac{U}{R}\\U=IR\\R=\frac{U}{I}

Wielkość R to tak zwany opór elektryczny albo rezystancja.

Dlaczego "opór"? Zauważ, że przy zależności I=UI/R im mniejsza wartość R, tym większy prąd płynie przez przewodnik. Gdy R rośnie, natężenie prądu maleje przy takim samym przyłożonym napięciu. Gdy R jest bardzo duże, prąd praktycznie nie płynie. Nazwa "opór" zatem bardzo dobrze oddaje charakter fizyczny stałej R.

Wykres zależności I(U)

Wykorzystując zależność I=IU/R można sporządzić wykres zależności natężenia prądu od przyłożonego napięcia.

prawo Ohma

Pytania

Pytania

Czy prawo Ohma obowiązuje w każdych warunkach?

Nie. Istnieją elementy przewodzące, zresztą powszechnie stosowane w elektronice, dla których prąd zachowuje się nieco inaczej w zależności od przyłożonego napięcia (dioda, tranzystor, termistor, tyrystor itd.). Prawo Ohma poza tym jest słuszne, gdy prąd przepływa przez przewodnik w stałej temperaturze. Zresztą sam przepływ prądu powoduje wydzielanie się ciepła w przewodniku i wówczas opór przewodnika ulega zmianie. Kolejny przypadek, dla którego prawo Ohma nie jest spełnione to stosowanie bardzo dużych napięć. Może wówczas dojść do tak zwanego przebicia, podczas którego opór substancji przewodzącej drastycznie i na krótko spada. Opór zależy także od gęstości prądu.

Zatem prawo Ohma jest spełnione dla substancji jednorodnych, izotropowych, znajdujących się w stałej temperaturze i przy niewysokich napięciach oraz małych natężeniach prądu elektrycznego.

Warto też się zapoznać z prawem Ohma dla całego obwodu.
Siła elektromotoryczna
Siła elektromotoryczna - SEM, ε, jest to napięcie źródła prądu - jest przyczyną, dla której utrzymywana jest równica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami otwartego obwodu elektrycznego, jest czynnikiem, który powoduje przepływ prądu w obwodzie.
Opór elektryczny
Opór elektryczny, rezystancja jest to wielkość fizyczna, która charakteryzuje opór, jaki stawia przewodnik przepływowi prądu elektrycznemu.

© medianauka.pl, 2021-06-13, A-4074©® Media Nauka 2008-2023 r.