logo

Stałe fizyczne

Poniższa tablica zawiera uniwersalne stałe fizyczne, ich oznaczenia oraz wartości.

Wielkość fizycznaSymbolWartość
Prędkość światła w próżnic2,9979·108 m/s
Przenikalność magnetyczna próżniµ01,2566·10-8 H/m
Przenikalność elektryczna próżniε08,8542·10-12 F/m
Stała Planckah,
stała Plancka
6,6262·10-34 J/Hz,
1,0546·10-34 Js
Elektryczny ładunek elementarnye1,60219·10-19 C
Masa spoczynkowa elektronume9,1095·10-31 kg
Stosunek ładunku do masy elektronue/me1,7588·10-11 C/kg
Masa spoczynkowa protonump1,6726485·10-27 MeV
Masa spoczynkowa neutronumn1,6749·10-27 kg
Promień Bohraa0,5292·10-10 m
Stała RydbergaR1,0974·107 1/m
Magneton BohraµB9,2741·10-24 J/T
Magneton jądrowyµN5,0508·10-27 J/T
Współczynnik giromagnetyczny protonuγp2,6751987·1081/sT
Liczba AvogadraN6,0220·1023 1/mol
Jednostka masy atomoweju1,6606·10-27 kg
Stała FaradayaF9,6484·104 C/mol
Stała Boltzmannak1,3807·10-23 J/K
Stała gazowaR8,3144 J/mol·K
Stała grawitacjiG6,6720·10-11 N·m2/kg2
Heliocentryczna stała grawitacji C 3,36·1018m3/s2
Objętość molowa gazu doskonałego w warunkach normalnych (213,15 K, 101325 Pa)Vm22,4138·10-3 m3/mol
Stała Hubble'a H 69 km/s·1/Mpc ≈ 2,3·10-18 s-1


© medianauka.pl, 2017-02-11, ART-3471

 
Polecamy w naszym sklepie

metalowa sprężyna
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
Kalkulatory maukowe
Żyroskop
magnetyczna klepsydra
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.