Amperomierz

Amperomierz jest to miernik, który służy do pomiaru natężenia prądu elektrycznego. W zależności od tego jaki prądy chcemy mierzyć, należy używać bardziej czułych przyrządów takich jak miliamperomierz, czy mikroamperomierz. Dziś dostępne są amperomierze analogowe (na zdjęciu) i cyfrowe.

amperomierz

Symbol amperomierza

W schematach obwodów elektrycznych używa się następującego oznaczenia dla amperomierza:

Symbol amperomierza

Jak należy podłączać amperomierz do obwodu?

Amperomierz włączamy do obwody szeregowo w gałąź, w której chcemy zmierzyć natężenie przepływającego prądu.

Sposób podłączenia amperomierza

Zakres pomiarowy

Należy uważać, aby przez miernik nie przepływał prąd o natężeniu większym niż wynosi tak zwany zakres pomiarowy, czyli maksymalna wartość prądu, jaki może wskazać miernik.

Warto dodać, że znając opór wewnętrzny miernika, możemy zwiększać jego zakres pomiarowy, podłączając równolegle odpowiedni opór. To tak zwany bocznik.

Rodzaje amperomierzy

Wyróżniamy amperomierze:

Ciekawostki

Amperomierzem można zmierzyć także napięcie elektryczne, podłączając szeregowo z miernikiem dodatkowy opór o znanej wartości R. Napięcie można wówczas obliczyć, korzystając ze wzoru: U=RI.

Pytania

Pytania

Czy włączenie amperomierza do obwodu powoduje obniżenie natężenia prądu w tym obwodzie?

W zasadzie powinno tak się dziać, gdyż każdy odbiornik charakteryzuje pewien opór, który wpływa na natężenie prądu jaki przez niego przepływa. Amperomierze projektuje się w taki sposób, aby ich opór wewnętrzny był jak najmniejszy. Dzięki temu odczyt pomiaru jest najbliższy rzeczywistości.

Czy jednym amperomierzem można zmierzyć prąd stały i zmienny?

Zwykle używamy różnych urządzeń, służących do pomiaru prądu stałego i zmiennego. W przypadku prądu przemiennego amperomierz wskazuje wartość skuteczną natężenia prądu.
Woltomierz
Woltomierz jest to miernik, który służy do pomiaru napięcia elektrycznego. Do pomiaru niskich napięć używa się miliwoltomierza.
Natężenie prądu
Natężenie prądu I jest to stosunek ładunku Q, który przepływa przez przekrój poprzeczny S ośrodka przewodzącego do czasu Δt przepływu tego ładunku.

© medianauka.pl, 2021-06-30, A-4085©® Media Nauka 2008-2023 r.