Woltomierz

Woltomierz jest to miernik, który służy do pomiaru napięcia elektrycznego. Do pomiaru niskich napięć używa się miliwoltomierza. Dziś dostępne są woltomierze analogowe (na zdjęciu) i cyfrowe.

woltomierz

Symbol woltomierza

W schematach obwodów elektrycznych używa się następującego oznaczenia dla woltomierza:

Symbol woltomierza

Jak należy podłączać woltomierz do obwodu?

Woltomierz włączamy do obwody równolegle do odbiornika, na którym chcemy zmierzyć różnicę potencjału. Ilustruje to poniższy rysunek.

Sposób podłączenia woltomierza

Zakres pomiarowy

Należy uważać na tak zwany zakres pomiarowy miernika, czyli wartość napięcia maksymalnego, jaką może zmierzyć urządzenie pomiarowe. Można obejść to ograniczenie za pomocą tak zwanego posobnika, czyli oporu elektrycznego połączonego z woltomierzem szeregowo, na którym zachodzi spadek napięcia, dzięki czemu napięcie na woltomierzu będzie mniejsze. We wskazaniach miernika należy wówczas uwzględnić spadek napięcia na posobniku.

Rodzaje woltomierzy

Wyróżniamy woltomierze:

Ciekawostki

Woltomierzem można zmierzyć także natężenie prądu elektrycznego poprzez pomiaru napięcia na dodatkowym oporze R w obwodzie (o małej wartości w stosunku do oporu wewnętrznego miernika). Natężenie obliczymy wówczas ze wzoru: I=U/R.

Pytania

Pytania

Czy włączenie w obwód woltomierza nie powoduje zakłóceń w pomiarze napięcia?

W zasadzie tak. Woltomierze powinny odznaczać się bardzo dużym oporem wewnętrznym tak, aby przepływał przez nie prąd o minimalnym natężeniu. Najlepiej, gdyby opór wewnętrzny miernika był nieskończenie wielki.

Czy jednym woltomierzem można zmierzyć prąd stały i zmienny?

Zwykle używamy różnych urządzeń, służących do pomiaru prądu stałego i zmiennego. W przypadku prądu przemiennego woltomierz wskazuje wartość skuteczną napięcia elektrycznego.
Amperomierz
Amperomierz jest to miernik, który służy do pomiaru natężenia prądu elektrycznego.
Napięcie elektryczne
Napięcie elektryczne U jest to różnica potencjałów elektrostatycznych pomiędzy dwoma punktami pola elektrycznego.

© medianauka.pl, 2021-07-02, A-4086©® Media Nauka 2008-2023 r.