logo

Napięcie elektryczne

Napięcie elektryczne U jest to różnica potencjałów elektrostatycznych pomiędzy dwoma punktami pola elektrycznego.

UAB=VB-VA

Jednostką napięcia elektrycznego jest wolt (V).

Napięcie można zdefiniować także za pomocą pojęcia pracy.

Napięcie elektryczne między dwoma punktami jest to stosunek pracy wykonanej przez siły zewnętrzne podczas przenoszenia ładunku q0 z jednego do drugiego punktu do wartości tego ładunku.

UAB=WAB/q0

Z powyżej definicji widać że 1V=1 J/C.

W dalszej części kursu będziemy się posługiwać napięciem w obwodach elektrycznych. Dla porządku zaznaczymy pewne pojęcia i wzory, które będą także omawiane w dziale o prądzie elektrycznym.

woltomierz

Napięcie elektryczne w obwodach elektrycznych

W obwodach prądu elektrycznego napięciem nazywamy różnicę potencjałów między dwoma punktami obwodu.

Napięcie elektryczne otwartego źródła prądu

Jeżeli nie ma poboru prądu z danego źródła prądu, to napięcie elektryczne tego źródła definiujemy jako siłę elektromotoryczną (SEM) tego źródła:

U=ε-IRw

gdzie:

  • U - napięcie źródła prądu,
  • ε - siła elektromotoryczna,
  • Rw - opór wewnętrzny źródła prądu,
  • I natężenie prądu pobieranego ze źródła prądu.

W obwodach prądu zmiennego definiujemy tak zwaną wartość skuteczną napięcia:

Pomiar napięcia elektrycznego

Napięcie elektryczne mierzymy za pomocą woltomierza (na zdjęciu dawny woltomierz).© medianauka.pl, 2021-06-02, ART-4066

 

Potencjał elektryczny

Potencjał elektryczny

Potencjał elektryczny w danym punkcie pola jest to stosunek energii potencjalnej ładunku punktowego w danym punkcie do wartości tego ładunku.
Polecamy w naszym sklepie

5 prac które zmieniły oblicze fizyki
siatka dyfrakcyjna, folia dyfrakcyjna
Podstawy fizyki atomu
Zagubione w matematyce Fizyka w pułapce piękna
Fizyka w rysunkach
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.