Łączenie ogniw

Ogniwa możemy łączyć ze sobą. Sposób w jaki to zrobimy da różne efekty końcowe. Połączone ze sobą ogniwa tworzą baterię ogniw.

Połączenie szeregowe ogniw

Ogniwa możemy łączyć ze sobą szeregowo tak, jak to ilustruje poniższy rysunek.

Łączenie szeregowe ogniw

Siła elektromotoryczna baterii ogniw połączonych szeregowo jest równa sumie sił elektromotorycznych poszczególnych ogniw.

ε = ε12+...+εn

Opór wewnętrzny baterii ogniw jest równy sumie oporów wewnętrznych poszczególnych ogniw, co wynika wprost z zasad szeregowego łączenia oporników.

Łączenie równoległe ogniw

Równolegle łączy się zazwyczaj tylko ogniwa o takiej samej sile elektromotorycznej. Siła elektromotoryczna takiej baterii jest równa sile elektromotorycznej każdego z ogniw, ale opór wewnętrzny Rc takiej baterii jest n razy mniejszy od oporu wewnętrznego każdego ogniwa Rw.

Rc=Rw/n

Jakie łączenie zastosować?

Wszystko zależy od celu jaki chcemy osiągnąć.

Jeżeli chcemy uzyskać duże natężenie prądu w odbiorniku i gdy opór odbiornika jest mniejszy od oporu wewnętrznego jednego z ogniw, wówczas stosujemy połączenie równoległe ogniw.

Jeżeli zależ nam na uzyskaniu dużego napięcia na końcówce odbiornika i gdy opór tego odbiornika jest większy od oporu wewnętrznego jednego ogniwa - stosujemy połączenie szeregowe ogniw.
Siła elektromotoryczna
Siła elektromotoryczna - SEM, ε, jest to napięcie źródła prądu - jest przyczyną, dla której utrzymywana jest równica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami otwartego obwodu elektrycznego, jest czynnikiem, który powoduje przepływ prądu w obwodzie.

© medianauka.pl, 2021-06-29, A-4083©® Media Nauka 2008-2023 r.