Prawo Gaussa

Prawo Gaussa można sformułować w następujący sposób:

Strumień indukcji ΦD elektrycznej przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni.

\Phi_D=\sum q

 

Poziom zaawansowany

Strumień indukcji elektrycznej jest równy całce powierzchniowej wektora indukcji elektrycznej po elemencie dS.

\Phi_D=\oint \vec{D}d\vec {S} = \sum q

Najczęściej dokonuje się obliczeń strumienia dla zamkniętej powierzchni. Wektor powierzchni jest skierowany na zewnątrz.

Strumień indukcji może być dodatni (gdy linie pola wychodzą z powierzchni zamkniętej, może też być ujemny, (gdy linie pola wchodzą do powierzchni zamkniętej.

To bezpośrednio z prawa Gaussa wynika, że pole elektrostatyczne jest polem źródłowym (w ładunku elektrycznym). Przyjmuje się, że linie pola zaczynają się ma ładunku dodatnim, a kończą na ładunku ujemnym.
Gęstość powierzchniowa ładunku

Gęstość powierzchniowa ładunku

Stosunek ładunku Q do powierzchni S, na której jest zgromadzony nazywamy gęstością powierzchniową ładunku (oznaczamy przez σ).

Indukcja elektryczna

Indukcja elektryczna

Indukcja elektryczna (przesunięcie elektryczne) jest to wielkość fizyczna wektorowa, charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz dielektryka, umieszczonego w zewnętrznym polu elektrycznym.

Strumień pola elektrycznego

Strumień pola elektrycznego

Strumień pola elektrostatycznego (elektrycznego) jest to iloczyn skalarny wektora natężenia pola elektrycznego i wektora powierzchni, przez którą ten strumień przenika.


© medianauka.pl, 2021-05-30, ART-4063Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.