Prawo Gaussa

Prawo Gaussa można sformułować w następujący sposób:

Strumień indukcji ΦD elektrycznej przez dowolną powierzchnię zamkniętą jest równy całkowitemu ładunkowi zawartemu wewnątrz tej powierzchni.

\Phi_D=\sum q

 

Poziom zaawansowany

Strumień indukcji elektrycznej jest równy całce powierzchniowej wektora indukcji elektrycznej po elemencie dS.

\Phi_D=\oint \vec{D}d\vec {S} = \sum q

Najczęściej dokonuje się obliczeń strumienia dla zamkniętej powierzchni. Wektor powierzchni jest skierowany na zewnątrz.

Strumień indukcji może być dodatni (gdy linie pola wychodzą z powierzchni zamkniętej, może też być ujemny, (gdy linie pola wchodzą do powierzchni zamkniętej.

To bezpośrednio z prawa Gaussa wynika, że pole elektrostatyczne jest polem źródłowym (w ładunku elektrycznym). Przyjmuje się, że linie pola zaczynają się ma ładunku dodatnim, a kończą na ładunku ujemnym.
Gęstość powierzchniowa ładunku
Stosunek ładunku Q do powierzchni S, na której jest zgromadzony nazywamy gęstością powierzchniową ładunku (oznaczamy przez σ).
Indukcja elektryczna
Indukcja elektryczna (przesunięcie elektryczne) jest to wielkość fizyczna wektorowa, charakteryzująca pole elektryczne wewnątrz dielektryka, umieszczonego w zewnętrznym polu elektrycznym.
Strumień pola elektrycznego
Strumień pola elektrostatycznego (elektrycznego) jest to iloczyn skalarny wektora natężenia pola elektrycznego i wektora powierzchni, przez którą ten strumień przenika.

© medianauka.pl, 2021-05-30, A-4063©® Media Nauka 2008-2023 r.