Łączenie równoległe oporników

Połączenie równoległe oporników jest to połączenie kilku rezystorów tak, jak przedstawiono na poniższej ilustracji.

Połączenie równoległe oporników

Opór zastępczy

Dla takiego układu można obliczyć tak zwany opór zastępczy. Opór zastępczy jest to taki opór jednego odbiornika, przez który przy takim samym napięciu popłynie prąd o takim samym natężeniu jaki popłynie w przypadku układu oporników.

Wzór na opór zastępczy Rz oporników połączonych równolegle R1, R2, ..., Rn jest następujący:

\frac{1}{R_z}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+...+\frac{1}{R_n}

Warto dodać, że:

I=I1+I2+...+In

Odwrotność oporu zastępczego w połączeniu równoległym odbiorników jest równa sumie odwrotności wszystkich oporów w układzie.

Przykład

Oblicz opór zastępczy dwóch rezystorów połączonych równolegle o oporze R1= 1 Ω i R2= 2 Ω.

Skorzystamy ze wzoru:

\frac{1}{R_z}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+...+\frac{1}{R_n}

Mamy więc:

1/Rz= 1/1Ω + 1/2Ω = 3/2Ω

Rz= 2/3 Ω

Opór zastępczy dwóch odbiorników o oporze 1 i 2 Ω, połączonych równolegle wynosi 2/3 Ω.

Opór zastępczy w połączeniu równoległym odbiorników jest zawsze mniejszy niż najmniejszy opór układzie.
Łączenie szeregowe kondensatorów

Łączenie szeregowe kondensatorów

Pojemność zastępcza kondensatorów połączonych szeregowo jest to taka pojemność jednego kondensatora, który zgromadzi taki sam ładunek elektryczny po przyłożeniu takiego samego napięcia jak w przypadku układu kondensatorów.

Łączenie szeregowe oporników

Łączenie szeregowe oporników

Opór zastępczy w połączeniu szeregowym odbiorników jest równy sumie oporów poszczególnych odbiorników w układzie.


© medianauka.pl, 2021-06-22, ART-4077Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.