logo

Strumień magnetyczny

Strumień pola elektrycznegoStrumień pola magnetycznego, strumień magnetyczny jest to iloczyn skalarny wektora indukcji magnetycznej i wektora powierzchni, przez którą ten strumień przenika.

\Phi=\vec{B}\circ \vec{S}=BScos\alpha

gdzie:

  • Φ - strumień pola magnetycznego,
  • wektor B - indukcja magnetyczna,
  • wektor S - wektor powierzchni S, jest to wektor prostopadły do powierzchni S o długości równej polu tej powierzchni,
  • B - wartość indukcji magnetycznej,
  • S - pole powierzchni,
  • α - kąt (miara kąta) między wektorem indukcji magnetycznej a wektorem powierzchniowym.

Jednostką strumienia magnetycznego jest weber (1 Wb).

1 Wb = 1 T · 1 m2.

Powyższa definicja jest prawidłowa dla pola jednorodnego i powierzchni płaskiej.

Poziom zaawansowany

Dla dowolnych warunków strumień magnetyczny określamy jako:

\Phi=\int_S \vec{B}d\vec{S}

Zauważmy, że gdy powierzchnia S jest ustawiona prostopadle do linii sił pola magnetycznego, kąt między wektorem powierzchni i indukcji jest kątem prostym, którego cosinus wynosi 1. Wówczas strumień magnetyczny jest równy Φ=BS, przyjmując wartość maksymalną. Gdy powierzchnia S nachyla się pod kątem mniejszym od kąt prostego, strumień maleje (coraz mniej linii pola przecina powierzchnię S) aż do momentu, gdy powierzchnia ustawi się równolegle do linii sił pola. Cosinus zerowego kąta jest równy zeru, a strumień pola magnetycznego również przyjmuje wartość 0 (żadna z linii sił pola nie przecina naszej powierzchni).
© medianauka.pl, 2021-07-11, ART-4104

 
Polecamy w naszym sklepie

termometr Galileusza
Astronomia ogólna
Atlas gwiazd
30 sekund o energii
The Manga Guide Wszechświat
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.