Symbole elementów elektronicznych

Poniższa tabela zawiera podstawowe symbole elektroniczne, czyli graficzne symbole elementów elektronicznych, które pojawiają się na schematach obwodów elektrycznych, wraz z krótkim opisem tych elementów.

Symbole elektryczne Opis
przewód elektryczny Przewód elektryczny
lub Połączenie przewodów - kropka wskazuje miejsce połączenia przewodów elektrycznych.
lub Skrzyżowanie przewodów niepołączonych
lub Ogniwo
lub Bateria ogniw
Punkt przyłączeniowy - pierwszy z symboli oznacza punkt przyłożenia napięcia, drugi symbol dotyczy przyłączenia napięcia prądu stałego o oznaczonej polaryzacji (+,-), ostatni z symboli oznacza punkt przyłączenia napięcia zmiennego.
lublublub Uziemienie - to zabezpieczenie polegające na połączeniu z ziemią wskazanego elementu obwodu. Potencjał elektryczny tego miejsca wynosi 0 V. Jeżeli w układzie pojawi się w tym miejscu napięcie elektryczne mogą zadziałać odpowiednie zabezpieczenia , które odłączą całe urządzenie od zasilania.
Bezpiecznik - zwykle włączony szeregowo w układ element zabezpieczający urządzenie przed awarią. Gdy natężenie z jakiegoś powodu stanie się zbyt duże, element ten przepali się, przerywając przepływ prądu w urządzeniu.
Włącznik (przełącznik) SPST - to pojedynczy przełącznik jednopozycyjny (single-pole single-throw switch)
Przełącznik SPDT - pojedynczy przełącznik dwupozycyjny (single-pole double-throw switch).
Przełącznik SPTT
Rezystor, opornik - spotyka się dwa różne oznaczenia.
Potencjometr - opornik z trzema końcówkami, z których ta oznaczona strzałką oznacza suwak, za pomocą którego regulujemy podział rezystancji.
Kondensator - element zdolny do gromadzenia ładunku elektrycznego.
Kondensator strojeniowy - to kondensator o regulowanej pojemności.
Cewka, zwojnica - to zwinięty w spiralę przewodnik. Jest stosowana w przewodach prądu zmiennego.
Transformator
Silnik
Żarówka
Woltomierz - urządzenie do mierzenia napięcia elektrycznego.
Amperomierz - urządzenie do mierzenia natężenia prądu elektrycznego.
Omomierz - urządzenie do mierzenia oporu elektrycznego.
Galwanometr - czułe urządzenie do mierzenia natężenia prądu elektrycznego.
Oscyloskop
Głośnik
Dzwonek
Mikrofon
Antena
Dioda półprzewodnikowa
Dioda Zenera
Dioda świecąca
Fotodioda
lub Tranzystor p-n-p
lub Tranzystor n-p-n
Bramka logiczna NOT
Bramka logiczna AND
Bramka logiczna NAND
Bramka logiczna OR
Bramka logiczna NOR
Wzmacniacz operacyjny

To tylko wybrane oznaczenia elementów elektroniki w obwodach.

Tutaj możesz pobrać symbole elektryczne w formacie PDF.

symbole elektryczne pdf

© medianauka.pl, 2021-06-24, A-4078Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.