Moc prądu

Moc prądu, moc elektryczna jest to w przypadku prądu stałego iloczyn pracy prądu elektrycznego (energii elektrycznej) do czasu, w jakim ta praca została wykonana.

P=W/t

gdzie:

 • P - moc prądu,
 • W - praca,
 • t -czas.

Jednostką mocy elektrycznej jest wat, 1 W = 1 A ·1 V.

Poziom zaawansowany

Moc elektryczna jest równa pochodnej energii elektrycznej względem czasu: P=dW/dt.

W przypadku prądu stałego prawdziwy jest wzór na moc prądu elektrycznego:

P=UI

gdzie:

 • P - moc prądu,
 • U - napięcie elektryczne,
 • I - natężenie prądu.

Uwzględniając prawo Ohma:

P=RI^2=\frac{U^2}{R}

gdzie:

 • P - moc prądu,
 • U - napięcie elektryczne,
 • I - natężenie prądu,
 • R - opór elektryczny (rezystancja).

Moc prądu przemiennego

Moc prądu przemiennego (sinusoidalnie zmiennego) używa się różnych pojęć mocy:

 • moc elektryczna chwilowa Pc=UcIc, gdzie bierzemy pod uwagę chwilowe wartości napięcia i natężenia prądu;
 • moc elektryczna czynna - P =RI2 = UIcosα, gdzie α jest przesunięciem fazowym między natężeniem a napięciem;
 • moc elektryczna bierna - P = UIsinα = XI2, gdzie X oznacza reaktancję (opór bierny) odbiornika;
 • moc elektryczna pozorna Psk=UskIsk, gdzie bierzemy pod uwagę skuteczne wartości napięcia i natężenia prądu;Moc prądu zmiennego

Moc prądu zmiennego

Definicja mocy prądu zmiennego, rodzaje mocy prądu zmiennego.

Kilowatogodzina

Kilowatogodzina

1 kWh oznacza ilość energii, jaką zużywa urządzenie o mocy 1000 W w ciągu jednej godziny.


© medianauka.pl, 2021-07-04, ART-4088Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.