Moc prądu zmiennego

Rozpatrzymy, w jaki sposób zmienia się moc w przypadku prądu sinusoidalnie przemiennego.

Przypomnijmy, że: P=UI, gdzie U - napięcie elektryczne i I - natężenie prądu oraz

P=RI^2=\frac{U^2}{R}.

W przypadku prądu sinusoidalnie przemiennego napięcie i natężenie prądu zmieniają się w czasie w następujący sposób: U=U0sinωt i I=I0sinωt.

Podstawiając powyższe zależności do wzoru na moc otrzymujemy:

P=UI=\frac{U_0^2}{R}\sin^2\omega t=RI_0^2\sin^2\omega t

gdzie:

Zatem moc prądu przemiennego zmienia się także w czasie. Wprowadza się pojęcie średniej mocy. Wzór na moc średnią prądu sinusoidalnie przemiennego jest następujący:

P=\frac{1}{2}U_0I_0

Powyższy wzór jest prawdziwy, jeżeli między napięciem i natężeniem prądu niema przesunięcia fazowego (tzn. zarówno napięcie jak i natężenie przyjmują wartości ekstremalne i zerowe w tej samej chwili).

Używa się różnych pojęć mocy:
Napięcie i natężenie skuteczne
Napięcie skuteczne prądu zmiennego jest równe napięciu prądu stałego, który płynąc w takim samym obwodzie elektrycznym wydzieli na odbiorniku moc równą średniej mocy wydzielonej przez prąd zmienny.
Moc prądu
Moc prądu, moc elektryczna jest to w przypadku prądu stałego iloczyn pracy prądu elektrycznego (energii elektrycznej) do czasu, w jakim ta praca została wykonana.

© medianauka.pl, 2021-07-18, A-4108Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.