Dipol elektryczny

Dipol elektryczny jest to układ dwóch ładunków elektrycznych równych co do wartości bezwzględnej ale o przeciwnych znakach, znajdujące się w pewnej stałej odległości od siebie.

Taki dipol został zilustrowany na poniższym rysunku.

Dipol elektryczny

Przykładem dipola elektrycznego jest cząsteczka wody.

Dla takiego układu ładunków definiujemy następującą wielkość fizyczną:

Moment dipolowy jest to wektor o wartości:

pe=ql,

gdzie:

Zwrot tego wektora ustalamy od ładunku ujemnego do dodatniego. Jednostką momentu dipolowego jest kulombometr (1 Cm).

Dipol elektryczny ma tę własność, że umieszczony w zewnętrznym polu elektrycznym obraca się i ustawia stycznie do linii sił pola elektrycznego. Dzieje się tak, gdyż na taki dipol zaczyna działać moment siły równy:

\vec{M} = \vec{p_e}\times \vec{E}

gdzie M oznacza moment siły, pe - moment dipolowy, zaś E - natężenie pola elektrycznego.

Poniższa ilustracja pokazuje zachowanie dipoli w polu elektrycznym.

Dipol elektryczny - animacja

Inną cechą dipoli elektrycznych jest przemieszczanie się w przestrzeni w kierunku obszaru o większym natężeniu pola elektrycznego.

Ciekawostka

Dipoli elektrycznych można używać do doświadczalnego pokazywania linii sił pola elektrycznego. Wystarczy użyć w cieczy odpowiedniej zawiesiny drobnych cząstek, które po spolaryzowaniu ułożą się na jej powierzchni wzdłuż linii sił pola elektrycznego.

Pytania:

Jaki ładunek elektryczny ma dipol?

Całkowity ładunek elektryczny dipola wynosi zero.

Czy dipol wytwarza pole elektryczne?

Tak. Pole za pomocą linii pola zilustrowano na poniższym rysunku.


© Peter Hermes Furian - stock.adobe.comInne zagadnienia z tej lekcji

Ładunek elektryczny


co to jest ładunek elektryczny, sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego

Prawo Coulomba


Dwa punktowe ładunki elektryczne q1 i q2 znajdujące się od siebie w odległości r oddziałują na siebie siłą, której wartość jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Pole elektryczne


Pole elektryczne Jest to przestrzeń wokół ładunków elektrycznych, która ma tę własność, że na umieszczony w niej ładunek elektryczny działa siła Coulomba.
© medianauka.pl, 2019-11-25, A-3714Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.