Dipol elektryczny

Dipol elektryczny jest to układ dwóch ładunków elektrycznych równych co do wartości bezwzględnej ale o przeciwnych znakach, znajdujące się w pewnej stałej odległości od siebie.

Taki dipol został zilustrowany na poniższym rysunku.

Dipol elektryczny

Przykładem dipola elektrycznego jest cząsteczka wody.

Dla takiego układu ładunków definiujemy następującą wielkość fizyczną:

Moment dipolowy jest to wektor o wartości:

pe=ql,

gdzie:

  • q - wartość ładunku,
  • l - odległość między nimi.

Zwrot tego wektora ustalamy od ładunku ujemnego do dodatniego. Jednostką momentu dipolowego jest kulombometr (1 Cm).

Dipol elektryczny ma tę własność, że umieszczony w zewnętrznym polu elektrycznym obraca się i ustawia stycznie do linii sił pola elektrycznego. Dzieje się tak, gdyż na taki dipol zaczyna działać moment siły równy:

\vec{M} = \vec{p_e}\times \vec{E}

gdzie M oznacza moment siły, pe - moment dipolowy, zaś E - natężenie pola elektrycznego.

Poniższa ilustracja pokazuje zachowanie dipoli w polu elektrycznym.

Dipol elektryczny - animacja

Inną cechą dipoli elektrycznych jest przemieszczanie się w przestrzeni w kierunku obszaru o większym natężeniu pola elektrycznego.

Ciekawostka

Dipoli elektrycznych można używać do doświadczalnego pokazywania linii sił pola elektrycznego. Wystarczy użyć w cieczy odpowiedniej zawiesiny drobnych cząstek, które po spolaryzowaniu ułożą się na jej powierzchni wzdłuż linii sił pola elektrycznego.

Pytania:

Jaki ładunek elektryczny ma dipol?

Całkowity ładunek elektryczny dipola wynosi zero.

Czy dipol wytwarza pole elektryczne?

Tak. Pole za pomocą linii pola zilustrowano na poniższym rysunku.


© Peter Hermes Furian - stock.adobe.comInne zagadnienia z tej lekcji

Ładunek elektryczny

Ładunek elektryczny

co to jest ładunek elektryczny, sposoby elektryzowania ciał, zasada zachowania ładunku elektrycznego

Prawo Coulomba

Prawo Coulomba

Dwa punktowe ładunki elektryczne q1 i q2 znajdujące się od siebie w odległości r oddziałują na siebie siłą, której wartość jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.

Pole elektryczne

Pole elektryczne

Pole elektryczne Jest to przestrzeń wokół ładunków elektrycznych, która ma tę własność, że na umieszczony w niej ładunek elektryczny działa siła Coulomba.
© medianauka.pl, 2019-11-25, ART-3714

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki Kostka
Kalejdoskop
magnesy
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
Maszyna elektrostatyczna Wimshurst do samodzielnego montażu
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.