Pojemność elektryczna

Pojemność elektryczna C odizolowanego przewodnika jest to wielkość fizyczna równa stosunkowi ładunku Q dostarczonego do przewodnika do potencjału tego przewodnika.

C=\frac{Q}{V}

gdzie:

Pojemność elektryczna opisuje zatem zdolność przewodnika do gromadzenia ładunku elektrycznego. Jest to wielkość zależna od rodzaju przewodnika, jego kształtu, rozmiarów, od otaczającego go ośrodka materialnego (przenikalności elektrycznej ośrodka ε), a także bliskości innych przewodników. Zwykle odizolowany przewodnik ma małą zdolność gromadzenia ładunku elektrycznego.

Jednostka pojemności elektrycznej

Jednostką pojemności elektrycznej jest farad, oznaczany literą F (1 F = 1 C/V).

Jeden farad jest to taka pojemność przewodnika, dla którego dostarczenie ładunku o wartości 1 C powoduje wzrost jego potencjału o 1 V.

W praktyce używa się następujących jednostek:

1 µF (mikrofarad) = 10-6F

1 nF (nanofarad) = 10-9F

1 pF (pikofarad) = 10-12F

Pojemność elektryczna kondensatora płaskiego

W przypadku kondensatora pojemność elektryczna wyraża się wzorem:

gdzie:

Dla kondensatora płaskiego, znajdującego się w próżni, obowiązuje następujący wzór na pojemność elektryczną:

gdzie:

Więcej o pojemności elektrycznej kondensatorów znajdziesz w artykule o kondensatorach.

Pytania

Pytania

Jaką pojemność elektryczną ma Ziemia?

Ziemia ma pojemność mniejszą od 1 F.
Łączenie równoległe kondensatorów
Pojemność zastępcza kondensatorów połączonych szeregowo jest to taka pojemność jednego kondensatora, który zgromadzi taki sam ładunek elektryczny po przyłożeniu takiego samego napięcia jak w przypadku układu kondensatorów.
Łączenie szeregowe kondensatorów
Pojemność zastępcza kondensatorów połączonych szeregowo jest to taka pojemność jednego kondensatora, który zgromadzi taki sam ładunek elektryczny po przyłożeniu takiego samego napięcia jak w przypadku układu kondensatorów.
Kondensator
Kondensator elektryczny jest to układ najczęściej dwóch przewodników, które są odizolowane od siebie poprzez próżnię lub dielektryk (izolator), mający zdolność do gromadzenia ładunku elektrycznego Q pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego U.

© medianauka.pl, 2021-06-04, A-4069Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.