logo

I prawo Kirchhoffa

Prawa Kirchhoffa wykorzystuje się do obliczania napięć i natężeń prądu w rozgałęzionych obwodach elektrycznych.

Pierwsze prawo Kirchhoffa to tak zwane prawo węzłów (punktów rozgałęzienia), czyli takich miejsc w obwodzie, w których łączą się gałęzie obwodu. Prawo to wynika bezpośrednio z prawa zachowania ładunku, gdyż ładunek nie może być gromadzony w węźle. Tyle ile ładunków do niego wpłynęło, tyle musi z niego wypłynąć.

Prawo to brzmi następująco:

Suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu elektrycznego jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

Powyższe prawo można zapisać za pomocą wzoru:

I1+I2+...+In=0

lub

ΣI=0

Powyższy wzór można przeczytać następująco: algebraiczna suma wszystkich natężeń prądów schodzących w węźle obwodu elektrycznego jest równa zeru.

Natężeniom prądów wpływających do węzła zwykle przypisujemy znak "+", natężeniom wypływającym z węzła znak "-".

Przykład

Zapiszemy I prawo Kirchhoffa dla węzła przedstawionego na rysunku.

I prawo Kirchhoffa

I1+I2-I3+I4-I5-I6=0

lub

I1+I2+I4=I3+I5+I6© medianauka.pl, 2021-06-27, ART-4080

 

II prawo Kirchhoffa

II prawo Kirchhoffa

W obwodzie zamkniętym suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu musi być równa sumie napięć na źródłach napięcia.


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.