I prawo Kirchhoffa

Prawa Kirchhoffa wykorzystuje się do obliczania napięć i natężeń prądu w rozgałęzionych obwodach elektrycznych.

Pierwsze prawo Kirchhoffa to tak zwane prawo węzłów (punktów rozgałęzienia), czyli takich miejsc w obwodzie, w których łączą się gałęzie obwodu. Prawo to wynika bezpośrednio z prawa zachowania ładunku, gdyż ładunek nie może być gromadzony w węźle. Tyle ile ładunków do niego wpłynęło, tyle musi z niego wypłynąć.

Prawo to brzmi następująco:

Suma natężeń prądów wpływających do węzła obwodu elektrycznego jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

Powyższe prawo można zapisać za pomocą wzoru:

I1+I2+...+In=0

lub

ΣI=0

Powyższy wzór można przeczytać następująco: algebraiczna suma wszystkich natężeń prądów schodzących w węźle obwodu elektrycznego jest równa zeru.

Natężeniom prądów wpływających do węzła zwykle przypisujemy znak "+", natężeniom wypływającym z węzła znak "-".

Przykład

Zapiszemy I prawo Kirchhoffa dla węzła przedstawionego na rysunku.

I prawo Kirchhoffa

I1+I2-I3+I4-I5-I6=0

lub

I1+I2+I4=I3+I5+I6
II prawo Kirchhoffa
W obwodzie zamkniętym suma spadków napięć na wszystkich odbiornikach prądu musi być równa sumie napięć na źródłach napięcia.

© medianauka.pl, 2021-06-27, A-4080©® Media Nauka 2008-2023 r.