Podatność magnetyczna

Podatność magnetyczna, oznaczana przez grecką literę χm (chi z indeksem m) jest to wielkość fizyczna, która określa zdolność substancji do zmian jej polaryzacji magnetycznej w zewnętrznym polu magnetycznym.

Wzór na podatność magnetycznej wynika z zależności:

gdzie:

Wartość podatności magnetycznej możemy wyznaczyć ze wzoru:

\chi _m=\pm \frac{J}{\mu _0H}

gdzie:

Zaś względny współczynnik przenikalności magnetycznej ośrodka jest równy:

\mu_r=1+\chi_m

Z uwagi na podatność magnetyczną, substancje dzielimy na:
Ferromagnetyki
Ferromagnetyki to substancje krystaliczne, wykazujące ferromagnetyzm, czyli trwałą polaryzację magnetyczną poniżej pewnej temperatury. To trwałe namagnesowanie, zwane pozostałością magnetyczną, jest wynikiem równoległego ustawienia momentów spinowych całych obszarów substancji, nazywanych domenami ferromagnetycznymi.
Paramagnetyki
Paramagnetyki są to substancje, które wykazują paramagnetyzm, czyli zjawisko pojawiania się wypadkowego momentu magnetycznego i polaryzacji magnetycznej pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.
Diamagnetyki
Diamagnetyki są to substancje które wykazują zjawisko diamagnetyzmu, czyli magnesowania się tych substancji w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku przeciwnym do kierunku zewnętrznego pola magnetycznego.
Polaryzacja magnetyczna
Polaryzacja magnetyczna, magnetyzacja, namagnesowanie - jest to zjawisko związane z uporządkowaniem momentów magnetycznych atomów ośrodka materialnego.

© medianauka.pl, 2021-07-10, A-4098Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.