Podatność magnetyczna

Podatność magnetyczna, oznaczana przez grecką literę χm (chi z indeksem m) jest to wielkość fizyczna, która określa zdolność substancji do zmian jej polaryzacji magnetycznej w zewnętrznym polu magnetycznym.

Wzór na podatność magnetycznej wynika z zależności:

gdzie:

  • J - wartość wektora polaryzacji magnetycznej,
  • H - wartość wektora natężenia pola magnetycznego,
  • χm - podatność magnetyczna ośrodka.

Wartość podatności magnetycznej możemy wyznaczyć ze wzoru:

\chi _m=\pm \frac{J}{\mu _0H}

gdzie:

  • µ0 - przenikalność magnetyczna próżni.

Zaś względny współczynnik przenikalności magnetycznej ośrodka jest równy:

\mu_r=1+\chi_m

Z uwagi na podatność magnetyczną, substancje dzielimy na:

  • diamagnetyki (χm<0);
  • paramagnetyki (χm>0);
  • ferromagnetyki (χm znacznie większe od zera).Ferromagnetyki

Ferromagnetyki

Ferromagnetyki to substancje krystaliczne, wykazujące ferromagnetyzm, czyli trwałą polaryzację magnetyczną poniżej pewnej temperatury. To trwałe namagnesowanie, zwane pozostałością magnetyczną, jest wynikiem równoległego ustawienia momentów spinowych całych obszarów substancji, nazywanych domenami ferromagnetycznymi.

Paramagnetyki

Paramagnetyki

Paramagnetyki są to substancje, które wykazują paramagnetyzm, czyli zjawisko pojawiania się wypadkowego momentu magnetycznego i polaryzacji magnetycznej pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.

Diamagnetyki

Diamagnetyki

Diamagnetyki są to substancje które wykazują zjawisko diamagnetyzmu, czyli magnesowania się tych substancji w zewnętrznym polu magnetycznym w kierunku przeciwnym do kierunku zewnętrznego pola magnetycznego.

Polaryzacja magnetyczna

Polaryzacja magnetyczna

Polaryzacja magnetyczna, magnetyzacja, namagnesowanie - jest to zjawisko związane z uporządkowaniem momentów magnetycznych atomów ośrodka materialnego.


© medianauka.pl, 2021-07-10, A-4098Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.