Gęstość prądu

Jeżeli zbadamy ruch nośników prądu elektrycznego w przewodniku (elektronów swobodnych), to okazuje się, że nie jest on taki samy na całej powierzchni przekroju poprzecznego tego przewodnika. Z tej właśnie przyczyny wprowadza się wielkość fizyczną, która określa natężenie prądu przypadające na jednostkę powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika.

Gęstość prądu elektrycznego wyraża się zatem następującym wzorem:

j=I/S

gdzie:

  • j - gęstość prądu,
  • I - natężenie prądu
  • S - pole powierzchni przekroju poprzecznego

Jednostką gęstości prądu jest A/m2.

Poziom zaawansowany

Wskazany wyżej wzór jest prawdziwy dla równomiernego rozkładu prądu w przewodniku. W innych przypadkach korzystamy ze wzoru różniczkowego:

j=dI/dS
Natężenie prądu

Natężenie prądu

Natężenie prądu I jest to stosunek ładunku Q, który przepływa przez przekrój poprzeczny S ośrodka przewodzącego do czasu Δt przepływu tego ładunku.


© medianauka.pl, 2021-06-30, ART-4084Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.