Dipol magnetyczny

dipol magnetyczny
© anuwat  - stock.adobe.com

Dipol magnetyczny jest to układ, który wytwarza pole magnetyczne, wykazujący magnetyczny moment dipolowy. Każdy dipol magnetyczny posiada dwa bieguny magnetyczne: północny N i południowy S.

Wszystkie źródła pola magnetycznego są dipolami magnetycznymi. Nie ma monopoli magnetycznych.

Dipol magnetyczny ma tę własność, że umieszczony w zewnętrznym polu magnetycznym obraca się i ustawia w kierunku linii sił pola. Dzieje się tak, gdyż na taki dipol zaczyna działać moment siły równy:

\vec{M} = \vec{\mu}\times \vec{B}

gdzie M oznacza moment siły, µ - moment magnetyczny zaś B - indukcję magnetyczną.

Moment magnetyczny wytwarza także każdy zamknięty obwód elektryczny o powierzchni S, w którym płynie prąd o natężeniu I. Wówczas jest on równy co do wartości:

µ=IS

Ciekawostki

Ruch elektronu po orbicie w atomie to także prąd elektryczny, a cały układ jest dipolem magnetycznym. Mowa wówczas o tak zwanym orbitalnym momencie magnetycznym. Podlega on kwantowaniu (może przyjmować ścisłe określone wartości).

© medianauka.pl, 2021-07-10, A-4100Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.