logo

Bozony

Bozony są to cząstki o spinie całkowitym w jednej z przyjętych klasyfikacji cząstek elementarnych.

Spin fermionów może być równy: 0, \hbar, 2\hbar, 3\hbar, ...,

gdzie

  • stała Plancka ,
  • h - stała Planca.

Przykłady bozonów

Do bozonów zaliczamy:

  • fotony,
  • jądra z parzystą liczbą nukleonów,
  • bozony Higgsa,
  • gluony,
  • mezony π.

Ciekawostki

Cząstki i spinie całkowitym podlegają rozkładowi Bosego-Einsteina. Cząstki elementarne o spinie połówkowym to fermiony. Poziom energetyczny zajęty przez fermion nie może być już zajęty przez inną cząstkę o sponie połówkowym. Bozony zachowują się odmiennie. Mogą zajmować te same poziomy energetyczne.

Czasem o bozonie mówimy cząstka Bosego.

Pytania

Pytania

Co to są bozony Higgsa?

Bozon Higgsa, do niedawna hipotetyczna cząstka, a od 2012 potwierdzona eksperymentalnie (Nagroda Nobla w 2013 r.) o zerowym spinie i zerowym ładunku elektrycznym, a także pozbawionym koloru. To najcięższy z bozonów o bardzo krókim czasie rozpadu. Bozony Higgsa odpowiadają za "nabieranie" masy przez kwarki i leptony poprzez oddziaływanie z polem Higgsa. Bozon Higgsa to tak zwana boska cząstka. Przez lata była nieuchwytna, choć zgodnie z przewidywaniami tworzy w całym Wszechświecie przenikające go pole i nadaje masę budulcowi Wszechświata, jakim są cząstki elementarne.
© medianauka.pl, 2021-09-05, ART-4179

 

Fermiony

Fermiony

Fermiony są to cząstki o spinie połówkowym w jednej z przyjętych klasyfikacji cząstek elementarnych.
Polecamy w naszym sklepie

metalowa sprężyna
Podstawy elektroniki
Dzieci wszechświata. Biblioteka Montessori
30 sekund o teorii kwantów
Mapa świata Puzzle
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.