Bozony

Bozony są to cząstki o spinie całkowitym w jednej z przyjętych klasyfikacji cząstek elementarnych.

Spin fermionów może być równy: 0, \hbar, 2\hbar, 3\hbar, ...,

gdzie

Przykłady bozonów

Do bozonów zaliczamy:

Ciekawostki

Cząstki i spinie całkowitym podlegają rozkładowi Bosego-Einsteina. Cząstki elementarne o spinie połówkowym to fermiony. Poziom energetyczny zajęty przez fermion nie może być już zajęty przez inną cząstkę o sponie połówkowym. Bozony zachowują się odmiennie. Mogą zajmować te same poziomy energetyczne.

Czasem o bozonie mówimy cząstka Bosego.

Pytania

Pytania

Co to są bozony Higgsa?

Bozon Higgsa, do niedawna hipotetyczna cząstka, a od 2012 potwierdzona eksperymentalnie (Nagroda Nobla w 2013 r.) o zerowym spinie i zerowym ładunku elektrycznym, a także pozbawionym koloru. To najcięższy z bozonów o bardzo krókim czasie rozpadu. Bozony Higgsa odpowiadają za "nabieranie" masy przez kwarki i leptony poprzez oddziaływanie z polem Higgsa. Bozon Higgsa to tak zwana boska cząstka. Przez lata była nieuchwytna, choć zgodnie z przewidywaniami tworzy w całym Wszechświecie przenikające go pole i nadaje masę budulcowi Wszechświata, jakim są cząstki elementarne.
Model standardowy
Model standardowy to teoria fizyczna dotycząca cząstek elementarnych, która opisuje trzy spośród czterech podstawowych oddziaływań (poza grawitacją), czyli oddziaływanie silne, słabe i elektromagnetyczne.
Fermiony
Fermiony są to cząstki o spinie połówkowym w jednej z przyjętych klasyfikacji cząstek elementarnych.

© medianauka.pl, 2021-09-05, A-4179©® Media Nauka 2008-2023 r.