Spin

Spin, kręt, spinowy moment pędu jest to wielkość fizyczna oznaczająca wewnętrzny moment pędu mikrocząstek.

Spin posiadają zatem cząstki elementarne, a także jądro atomu.

To wielkość kwantowa, której istnienia nie da się wyjaśnić za pomocą klasycznej fizyki. W fizyce klasycznej moment pędu jest związany ruchem obrotowym ciała lub ruchem po okręgu. Spin nie wynika z ruchu obrotowego, a jest konsekwencją symetrii funkcji falowej względem pewnej grupy obrotów. Cząstka wcale więc nie musi się obracać, aby posiadać spin.

Jednostką spinu jest zredukowana stała Plancka (stała Diraca):

stała Plancka.

Podział cząstek z uwagi na spin

Cząstki w zależności od wartości spinu dzielimy na:

  • bozony - cząstki o spinie całkowitym,
  • fermiony - cząstki o spinie połówkowym.

Ponadto:

  • leptony - mają spin 1/2
  • mezony - mają spin 0,
  • bariony - mają spin 1/2 lub 3/2.

Zasada zachowania spinu

Zasada zachowania spinu obowiązuje we wszelkich reakcjach z udziałem cząstek elementarnych. W reakcjach tych spin danej cząstki jest zawsze zachowany, jest niezniszczalny.

Opis statystyczny

Cząstki i spinie połówkowym podlegają rozkładowi Fermiego-Diraca. Cząstki o spinie całkowitym podlegają rozkładowi Bosego-Einsteina. Oznacza to, że gaz złożóny z bozonów i fermionów może się zachowywać inaczej.

Ciekawostki

Do odkrycia spinu doprowadziły fizyków badania nad widmami pierwiastków i ich zachowania w polu magnetycznym. To własnie wtedy ujawnia się spin.

Spin jest silnie związany ze zjawiskiem ferromagnetyzmu.

© medianauka.pl, 2021-09-03, ART-4170

Polecamy w naszym sklepie

The Manga Guide Wszechświat
Jak nauczyć teorii względności swojego psa
Projektor do obserwacji plam słonecznych
Teleskop Galileusza ozdobna replika do samodzielnego montażu
Konsola do mieszania kolorów do samodzielnego montażu
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.