Elektron

Elektron, negaton jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy leptonów. Jest jednym z podstawowych składników materii. Elektrony oznaczamy literą e. Są obdarzone ujemnym ładunkiem elektrycznym, który często uznajemy za jednostkę. Z uwagi na połówkowy spin, elektrony zaliczamy do fermionów.

Elektrony podlegają oddziaływaniom grawitacyjnym, elektromagnetycznym i jądrowym słabym.

Elektrony wraz z protonami i neutronami są podstawowymi budulcami każdego atomu. Elektrony tworzą w nim powłoki elektronowe, a ich konfiguracja determinuje właściwości fizyczne i chemiczne atomów poszczególnych pierwiastków.

proton w atomie

Elektrony występują także jako cząstki swobodne. Wystarczy wzbudzić termicznie atomy, które mogą uwolnić elektrony. Elektrony swobodne powstają także na skutek bombardowania atomów fotonami (tak działa fotokomórka).

Parametry elektronu

Oto tablica, w której zawarto najważniejsze parametry, liczby kwantowe i wartości wielkości fizycznych elektronu.

Parametr/ wielkość fizyczna Wartość
Nazwa cząstki elektron, negaton
Symbol e
Antycząstka pozyton, antyelektron
Masa spoczynkowa [MeV] 0,511
Masa [u] 0,00054857991
Masa [kg] 9,1093897·10-31
Masa [me] 1
Ładunek elektryczny [e] -1
Ładunek elektryczny [C] 1,610217656·10-19
Moment magnetyczny [magnetony] 1,0011596 µB
Moment magnetyczny [J/T] 9,2847643·10-24
Długość fali Comptona [m] 2,426310239·10-12
Promień [m] 2,8179·10-15
Spin 1/2
Izospin 0
Dziwność 0
Średni czas życia [s] ∞ (cząstka trwała)
Dominujący schemat rozpadu -
Skład kwarkowy -
Rok odkrycia 1897

 

Ciekawostki

Elektrony zostały odkryte w 1896 roku przez Josepha Thomsona. Pozyton został odkryty w 1932 roku przez Carla Davida Andersona.

Zderzenie elektronu z pozytonem prowadzi do anihilacji, w wyniku której powstają dwa fotony gamma. Proces kreacji jest procesem odwrotnym do anihilacji.

Elektron może być traktowany zarówno jako cząstka jak i fala. To tak zwany dualizm korpuskularno-falowy. To zdumiewająca cecha materii.

Elektrony w klasycznym rozumieniu nie są w ogóle rozróżnialne.

Pytania

Pytania

Czy elektron jest kulisty?

W atomie elektrony tworzą tak zwaną chmurę elektronową, która określa prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w danym miejscu w atomie. Kształt tej chmury jest zależny od wielu czynników. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.
Neutron
Neutron jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy hadronów, a ściślej - barionów. Jest jednym z podstawowych składników materii.
Proton
Proton jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy hadronów, a ściślej - barionów. Jest jednym z podstawowych składników materii.

© medianauka.pl, 2021-10-25, A-4201Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.