Neutron

Neutron jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy hadronów, a ściślej - barionów. Jest jednym z podstawowych składników materii. Neutrony oznaczamy literą n. są obojętne elektrycznie. Z uwagi na połówkowy spin, neutrony zaliczamy do fermionów.

Wraz z protonami neutrony tworzą nukleony, czyli składniki jąder atomów.

Neutrony podlegają oddziaływaniom grawitacyjnym, silnym, słabo magnetycznym. Nie oddziałują z polem elektrycznym.

proton w atomie

Parametry neutronu

Oto tablica, w której zawarto najważniejsze parametry, liczby kwantowe i wartości wielkości fizycznych neutronu.

Parametr/ wielkość fizyczna Wartość
Nazwa cząstki neutron
Symbol n
Antycząstka antyneutron
Masa spoczynkowa [MeV] 939,56538
Masa [u] 1,0086649160
Masa [kg] 1,67492735·10-27
Masa [me] 1838,683660
Ładunek elektryczny [e] 0
Moment magnetyczny [magnetony] -1,9130427 µJ
Moment magnetyczny [J/T] -9,662365·10-27
Długość fali Comptona [m] 1,319590907·10-15
Promień [m] -
Liczba barionowa 1
Spin 1/2
Izospin 1/2
Dziwność 0
Średni czas życia [s] 932±14
Dominujący schemat rozpadu n → p+e-+νe
Skład kwarkowy udd
Rok odkrycia 1932

Budowa neutronu

Proton w modelu standardowym jest zbudowany z trzech kwarków: jednego kwarka górnych u i dwóch dolnych d. Tworzy układ kwarków udd. Kwarki są związane poprzez oddziaływanie silne gluonami.

neutron

Ciekawostki

Neutrony wchodzą w skład wszystkich pierwiastków za wyjątkiem wodoru.

Za pomocą neutronów inicjuje się reakcje jądrowe.

Neutron został odkryty w 1932 roku przez Jamesa Chadwicka. Antyneutrony odkryto w 1956 roku.

Pytania

Pytania

Czy istnieją swobodne neutrony w naturze?

To bardzo nietrwała cząstka elementarna w stanie wolnym. Ulega rozpadowi β na proton i elektron i antyneutrino elektronowe po 932 s, czyli po nieco więcej niż kwadransie czasu życia.

n → p+e-+νe

Jak się je uzyskuje? W reaktorach jądrowych, generatorów neutronów oraz od izotopów promieniotwórczych.
Proton
Proton jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy hadronów, a ściślej - barionów. Jest jednym z podstawowych składników materii.
Elektron
Elektron, negaton jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy leptonów. Jest jednym z podstawowych składników materii. Elektrony oznaczamy literą e. Są obdarzone ujemnym ładunkiem elektrycznym.

© medianauka.pl, 2021-10-24, A-4197Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.