Neutron

Neutron jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy hadronów, a ściślej - barionów. Jest jednym z podstawowych składników materii. Neutrony oznaczamy literą n. są obojętne elektrycznie. Z uwagi na połówkowy spin, neutrony zaliczamy do fermionów.

Wraz z protonami neutrony tworzą nukleony, czyli składniki jąder atomów.

Neutrony podlegają oddziaływaniom grawitacyjnym, silnym, słabo magnetycznym. Nie oddziałują z polem elektrycznym.

proton w atomie

Parametry neutronu

Oto tablica, w której zawarto najważniejsze parametry, liczby kwantowe i wartości wielkości fizycznych neutronu.

Parametr/ wielkość fizyczna Wartość
Nazwa cząstki neutron
Symbol n
Antycząstka antyneutron
Masa spoczynkowa [MeV] 939,56538
Masa [u] 1,0086649160
Masa [kg] 1,67492735·10-27
Masa [me] 1838,683660
Ładunek elektryczny [e] 0
Moment magnetyczny [magnetony] -1,9130427 µJ
Moment magnetyczny [J/T] -9,662365·10-27
Długość fali Comptona [m] 1,319590907·10-15
Promień [m] -
Liczba barionowa 1
Spin 1/2
Izospin 1/2
Dziwność 0
Średni czas życia [s] 932±14
Dominujący schemat rozpadu n → p+e-+νe
Skład kwarkowy udd
Rok odkrycia 1932

Budowa neutronu

Proton w modelu standardowym jest zbudowany z trzech kwarków: jednego kwarka górnych u i dwóch dolnych d. Tworzy układ kwarków udd. Kwarki są związane poprzez oddziaływanie silne gluonami.

neutron

Ciekawostki

Neutrony wchodzą w skład wszystkich pierwiastków za wyjątkiem wodoru.

Za pomocą neutronów inicjuje się reakcje jądrowe.

Neutron został odkryty w 1932 roku przez Jamesa Chadwicka. Antyneutrony odkryto w 1956 roku.

Pytania

Pytania

Czy istnieją swobodne neutrony w naturze?

To bardzo nietrwała cząstka elementarna w stanie wolnym. Ulega rozpadowi β na proton i elektron i antyneutrino elektronowe po 932 s, czyli po nieco więcej niż kwadransie czasu życia.

n → p+e-+νe

Jak się je uzyskuje? W reaktorach jądrowych, generatorów neutronów oraz od izotopów promieniotwórczych.
Proton

Proton

Proton jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy hadronów, a ściślej - barionów. Jest jednym z podstawowych składników materii.

Elektron

Elektron

Elektron, negaton jest to subatomowa cząstka elementarna z grupy leptonów. Jest jednym z podstawowych składników materii. Elektrony oznaczamy literą e. Są obdarzone ujemnym ładunkiem elektrycznym.


© medianauka.pl, 2021-10-24, ART-4197

Polecamy w naszym sklepie

Projektor do obserwacji plam słonecznych
FUNDAMENTALNIE. TAK FIZYKA KWANTOWA I FIZYKA FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH WYJAŚNIA WSZYSTKO (OPRÓCZ GRAWITACJI)
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
Historia fizyki
magnesy
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.