logo

Izospin

Izospin lub spin izotopowy to własność cząstek elementarnych, charakteryzująca oddziaływania między nukleonami (protonami i neutronami). To wektor w pewnej abstrakcyjnej przestrzeni. Oznaczamy go zwykle literą I.

Protony i neutrony mocno różnią się od siebie, co szczególnie widać w oddziaływaniach elektromagnetycznych. W oddziaływaniach silnych różnice między tymi cząstkami zacierają się, a ścisłej mówiąc, cechy które odróżniają te cząstki podczas oddziaływań elektromagnetycznych (ładunek elektryczny), nie odróżniają ich podczas oddziaływań silnych.

Dla cząstki, która posiada izospin I może wystąpić 2I+1 wartości rzutu na wybraną oś w przestrzeni izospinu, oznaczanej jako R, G, B (a nie x, y, z). W podobny sposób kwantuje się rzut spinu. Zwykle podaje się tylko trzecią składową izospinu - I3. Może ona przyjmować wartość 1/2 lub -1/2 (dla nukleonów).

We wszystkich reakcjach podczas oddziaływań silnych jest spełniona zasada zachowania izospinu i jego składowych. Oznacza to, że izospin podczas tych reakcji pozostaje stały. W oddziaływaniach elektromagnetycznych spełniona jest zasada zachowania składowych izospinu.

Ciekawostki

Można powiedzieć, że proton i neutron to nukleon o dwóch różnych stanach izospinu.

Pytania

Pytania

Czy spin izotopowy ma jakiś związek z izotopami pierwiastków?

Nie.

© medianauka.pl, 2021-09-03, ART-4173

Polecamy w naszym sklepie

Maszyna elektrostatyczna Wimshurst do samodzielnego montażu
30 sekund o teorii kwantów
magnesy
POZA ZIEMIĘ HISTORIA LOTÓW MIĘDZYPLANETARNYCH
50 idei, które powinieneś znać. Fizyka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.