Izospin

Izospin lub spin izotopowy to własność cząstek elementarnych, charakteryzująca oddziaływania między nukleonami (protonami i neutronami). To wektor w pewnej abstrakcyjnej przestrzeni. Oznaczamy go zwykle literą I.

Protony i neutrony mocno różnią się od siebie, co szczególnie widać w oddziaływaniach elektromagnetycznych. W oddziaływaniach silnych różnice między tymi cząstkami zacierają się, a ścisłej mówiąc, cechy które odróżniają te cząstki podczas oddziaływań elektromagnetycznych (ładunek elektryczny), nie odróżniają ich podczas oddziaływań silnych.

Dla cząstki, która posiada izospin I może wystąpić 2I+1 wartości rzutu na wybraną oś w przestrzeni izospinu, oznaczanej jako R, G, B (a nie x, y, z). W podobny sposób kwantuje się rzut spinu. Zwykle podaje się tylko trzecią składową izospinu - I3. Może ona przyjmować wartość 1/2 lub -1/2 (dla nukleonów).

We wszystkich reakcjach podczas oddziaływań silnych jest spełniona zasada zachowania izospinu i jego składowych. Oznacza to, że izospin podczas tych reakcji pozostaje stały. W oddziaływaniach elektromagnetycznych spełniona jest zasada zachowania składowych izospinu.

Ciekawostki

Można powiedzieć, że proton i neutron to nukleon o dwóch różnych stanach izospinu.

Pytania

Pytania

Czy spin izotopowy ma jakiś związek z izotopami pierwiastków?

Nie.

© medianauka.pl, 2021-09-03, A-4173©® Media Nauka 2008-2023 r.