Oddziaływanie słabe

Oddziaływanie słabe to jedno z czterech podstawowych, fundamentalnych oddziaływań, które występuje pomiędzy leptonami, hadronami.

Własności oddziaływania słabego:

  • krótki zasięg: 10-18 m;
  • siły o małych wartościach, oddziaływanie słabe jest co najmniej 10 000 razy słabsze od oddziaływania silnego (różne źródła podają różne wartości);
  • długi czas procesów związanych z tym oddziaływaniem (typowy czas procesu to 10-8 s, a nawet liczony w sekundach).

Oddziaływanie to polega na wymianie bozonów W+, W-, Z0.

Oddziaływanie słabe nie zachowuje zasady zachowania parzystości.

Oddziaływanie to jest odpowiedzialne za między innymi rozpad beta, mionu, cząstek dziwnych, rozpraszanie neutrin.

Udało się opracować teorię unifikującą oddziaływanie elektromagnetyczne ze słabym - to teoria Glashowa-Weinberga-Salama. W teorii tej różnice związane z zasięgiem oddziaływania, wartościami sił tłumaczy się różnicami w masie kwantów pola elektromagnetycznego i słabego (fotony mają zerową masę, a bozony W i Z mają bardzo duża masę).

Pytania

Pytania

Jakie cząstki nie podlegają oddziaływaniu słabemu?

Fotony.
Oddziaływanie silne

Oddziaływanie silne

Oddziaływanie silne jest jednym z czterech oddziaływań podstawowych występujących w przyrodzie, które przejawia się w budowie i zderzeniach hadronów oraz nuklidów.


© medianauka.pl, 2021-10-30, ART-4212Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.