Oddziaływanie słabe

Oddziaływanie słabe to jedno z czterech podstawowych, fundamentalnych oddziaływań, które występuje pomiędzy leptonami, hadronami.

Własności oddziaływania słabego:

  • krótki zasięg: 10-18 m;
  • siły o małych wartościach, oddziaływanie słabe jest co najmniej 10 000 razy słabsze od oddziaływania silnego (różne źródła podają różne wartości);
  • długi czas procesów związanych z tym oddziaływaniem (typowy czas procesu to 10-8 s, a nawet liczony w sekundach).

Oddziaływanie to polega na wymianie bozonów W+, W-, Z0.

Oddziaływanie słabe nie zachowuje zasady zachowania parzystości.

Oddziaływanie to jest odpowiedzialne za między innymi rozpad beta, mionu, cząstek dziwnych, rozpraszanie neutrin.

Udało się opracować teorię unifikującą oddziaływanie elektromagnetyczne ze słabym - to teoria Glashowa-Weinberga-Salama. W teorii tej różnice związane z zasięgiem oddziaływania, wartościami sił tłumaczy się różnicami w masie kwantów pola elektromagnetycznego i słabego (fotony mają zerową masę, a bozony W i Z mają bardzo duża masę).

Pytania

Pytania

Jakie cząstki nie podlegają oddziaływaniu słabemu?

Fotony.
Oddziaływanie silne

Oddziaływanie silne

Oddziaływanie silne jest jednym z czterech oddziaływań podstawowych występujących w przyrodzie, które przejawia się w budowie i zderzeniach hadronów oraz nuklidów.


© medianauka.pl, 2021-10-30, ART-4212

Polecamy w naszym sklepie

Puzzle - Układ okresowy pierwiastków
The Manga Guide Fizyka
Konsola do mieszania kolorów do samodzielnego montażu
Kolorowe skarpetki Kostka
Teleskop Galileusza ozdobna replika do samodzielnego montażu
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.