Oddziaływanie słabe

Oddziaływanie słabe to jedno z czterech podstawowych, fundamentalnych oddziaływań, które występuje pomiędzy leptonami, hadronami.

Własności oddziaływania słabego:

Oddziaływanie to polega na wymianie bozonów W+, W-, Z0.

Oddziaływanie słabe nie zachowuje zasady zachowania parzystości.

Oddziaływanie to jest odpowiedzialne za między innymi rozpad beta, mionu, cząstek dziwnych, rozpraszanie neutrin.

Udało się opracować teorię unifikującą oddziaływanie elektromagnetyczne ze słabym - to teoria Glashowa-Weinberga-Salama. W teorii tej różnice związane z zasięgiem oddziaływania, wartościami sił tłumaczy się różnicami w masie kwantów pola elektromagnetycznego i słabego (fotony mają zerową masę, a bozony W i Z mają bardzo duża masę).

Pytania

Pytania

Jakie cząstki nie podlegają oddziaływaniu słabemu?

Fotony.
Oddziaływanie silne
Oddziaływanie silne jest jednym z czterech oddziaływań podstawowych występujących w przyrodzie, które przejawia się w budowie i zderzeniach hadronów oraz nuklidów.

© medianauka.pl, 2021-10-30, A-4212Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.