Oddziaływanie silne

Oddziaływanie silne jest jednym z czterech oddziaływań podstawowych występujących w przyrodzie, które przejawia się w budowie i zderzeniach hadronów oraz nuklidów.

Oddziaływanie to odpowiada za wiązanie nukleonów w jądrze atomu. W oddziaływaniu silnym wymieniane są gluony. W oddziaływaniu silnym biorą udział wyłącznie kwarki, antykwarki oraz hadrony, które składają się z kwarków.

Źródłem oddziaływania silnego jest ładunek kolorowy (kolor). Kolor cząstki elementarnej (hadronu) jest "biały" (zeruje się), jednak oddziaływanie silne rozróżnia kolorowe kwarki.

Cechy oddziaływania silnego:

Ciekawostki

Oddziaływanie silne jest 137 razy silniejsze od oddziaływania elektromagnetycznego, 10 000 razy silniejsze od słabego i aż 1040 razy silniejsze od grawitacji.
Oddziaływanie słabe
Oddziaływanie słabe to jedno z czterech podstawowych, fundamentalnych oddziaływań, które występuje pomiędzy leptonami, hadronami.
Kwarki
Kwarki to cząstki elementarne, które wchodzą w skład hadronów, podlegające oddziaływaniom silnym.

© medianauka.pl, 2021-10-29, A-4211Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.