Oddziaływanie silne

Oddziaływanie silne jest jednym z czterech oddziaływań podstawowych występujących w przyrodzie, które przejawia się w budowie i zderzeniach hadronów oraz nuklidów.

Oddziaływanie to odpowiada za wiązanie nukleonów w jądrze atomu. W oddziaływaniu silnym wymieniane są gluony. W oddziaływaniu silnym biorą udział wyłącznie kwarki, antykwarki oraz hadrony, które składają się z kwarków.

Źródłem oddziaływania silnego jest ładunek kolorowy (kolor). Kolor cząstki elementarnej (hadronu) jest "biały" (zeruje się), jednak oddziaływanie silne rozróżnia kolorowe kwarki.

Cechy oddziaływania silnego:

  • to najsilniejsze z oddziaływań
  • nie zależy od ładunku elektrycznego
  • działa na niewielki odległości (10-15 m).

Ciekawostki

Oddziaływanie silne jest 137 razy silniejsze od oddziaływania elektromagnetycznego, 10 000 razy silniejsze od słabego i aż 1040 razy silniejsze od grawitacji.
Oddziaływanie słabe

Oddziaływanie słabe

Oddziaływanie słabe to jedno z czterech podstawowych, fundamentalnych oddziaływań, które występuje pomiędzy leptonami, hadronami.

Kwarki

Kwarki

Kwarki to cząstki elementarne, które wchodzą w skład hadronów, podlegające oddziaływaniom silnym.


© medianauka.pl, 2021-10-29, ART-4211Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.