Nuklid

Nuklid to często stosowane pojęcie jądra atomowego pierwiastka w przypadku, gdy atom zostaje pozbawiony elektronów, a także wówczas, gdy nie rozpatrujemy jądra atomu jako jego centrum.

Nuklid charakteryzują:

  • liczba atomowa (protonów) Z,
  • liczba masowa A,
  • masa atomowa.

Nuklid może być trwały lub promieniotwórczy. Jeżeli nuklid ulega rozpadowi promieniotwórczemu, to nazywamy go radionuklidem.

Niezbędnym minimum do identyfikacji nuklidu jest liczba masowa (np. 21Ca). Liczbę atomową również się czasem podaje, ale w indeksie dolnym (np. ^{21}_{20}Ca).

Nuklidy najlżejsze mają swoje nazwy. Są to:

  • n - neutron,
  • p - proton,
  • d - deuteron (jądro deuteru),
  • α - cząstka alfa (jądro helu ^{4}_{2}He).
© medianauka.pl, 2021-09-19, ART-4188Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.