Nuklid

Nuklid to często stosowane pojęcie jądra atomowego pierwiastka w przypadku, gdy atom zostaje pozbawiony elektronów, a także wówczas, gdy nie rozpatrujemy jądra atomu jako jego centrum.

Nuklid charakteryzują:

Nuklid może być trwały lub promieniotwórczy. Jeżeli nuklid ulega rozpadowi promieniotwórczemu, to nazywamy go radionuklidem.

Niezbędnym minimum do identyfikacji nuklidu jest liczba masowa (np. 21Ca). Liczbę atomową również się czasem podaje, ale w indeksie dolnym (np. ^{21}_{20}Ca).

Nuklidy najlżejsze mają swoje nazwy. Są to:

© medianauka.pl, 2021-09-19, A-4188Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.