Nuklid

Nuklid to często stosowane pojęcie jądra atomowego pierwiastka w przypadku, gdy atom zostaje pozbawiony elektronów, a także wówczas, gdy nie rozpatrujemy jądra atomu jako jego centrum.

Nuklid charakteryzują:

  • liczba atomowa (protonów) Z,
  • liczba masowa A,
  • masa atomowa.

Nuklid może być trwały lub promieniotwórczy. Jeżeli nuklid ulega rozpadowi promieniotwórczemu, to nazywamy go radionuklidem.

Niezbędnym minimum do identyfikacji nuklidu jest liczba masowa (np. 21Ca). Liczbę atomową również się czasem podaje, ale w indeksie dolnym (np. ^{21}_{20}Ca).

Nuklidy najlżejsze mają swoje nazwy. Są to:

  • n - neutron,
  • p - proton,
  • d - deuteron (jądro deuteru),
  • α - cząstka alfa (jądro helu ^{4}_{2}He).
© medianauka.pl, 2021-09-19, A-4188©® Media Nauka 2008-2023 r.