Mion

Mion jest to cząstka elementarna z grupy leptonów. Miony oznaczamy literą µ-. Z uwagi na połówkowy spin, miony zaliczamy do fermionów. Cząstka ta przypomina własnościami elektron, choć jest od niego cięższa i jest nietrwała.

Miony podlegają oddziaływaniom grawitacyjnym, elektromagnetycznym i jądrowym słabym.

Parametry mionu

Oto tablica, w której zawarto najważniejsze parametry, liczby kwantowe i wartości wielkości fizycznych mionu.

Parametr/ wielkość fizyczna Wartość
Nazwa cząstki mion
Symbol µ-
Antycząstka antymion µ+
Masa spoczynkowa [MeV] 105,6592
Masa [me] 206,7
Ładunek elektryczny [e] -1
Spin 1/2
Średni czas życia [s] 2,2·10-6
Dominujący schemat rozpadu \mu ^- \to e^-+\nu_{\mu}+\overline{\nu_{e}}
Skład kwarkowy -
Rok odkrycia 1937

 

Rozpad mionu

Poniższa ilustracja ilustruje schemat rozpadu mionu.

mion
generalfmv © stock.adobe.com

Ciekawostki

Miony zostały odkryte w 1937 roku przez Setha Neddermeyera i Carla Davida Andersona. Ich obecność została wykryta w promieniowaniu kosmicznym.

Miony mogą związać się z atomami (w miejsce elektronu), tworząc tak zwane atomy mionowe.

Pytania

Pytania

Czy miony występują w naturze?

Tak. Występują w promieniowaniu kosmicznym. Powstają na skutek rozpadu pionów, a także z fotonów o wysokich energiach (tu powstaje para mion-antymion).

© medianauka.pl, 2021-10-26, A-4204
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-27©® Media Nauka 2008-2023 r.