Masa i energia spoczynkowa

Każdej cząstce elementarnej można przypisać masę spoczynkową, której odpowiada energia spoczynkowa, zgodnie ze wzorem Einsteina:

E=mc2

Wartości mas spoczynkowych cząstek elementarnych wahają się od 0 do 10,55 GeV (gigaelektronowoltów).

Masy cząstek podawane w tablicach są właśnie masami spoczynkowymi. Gdy rośnie prędkość cząsteczki, rośnie także jej masa, w skrajnym przypadku do nieskończoności.

Pytania

Pytania

Czy istnieją cząstki o zerowej masie spoczynkowej

Tak. To neutrino i foton. I to one poruszają się z prędkością światła.

© medianauka.pl, 2021-09-04, A-4177Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.