Nukleony

Nukleony to cząsteczki, które wchodzą w skład jądra atomowego, czyli protony i neutrony. Nukleony są złożone z kwarków. Nukleony często oznacza się literą N.

Nukleony zalicza się do fermionów i barionów.

Nazwa cząstki Symbol Nazwa antycząstki Symbol antycząstki Masa spoczynkowa [MeV] Ładunek elektryczny [e] Spin Izospin Dziwność Średni czas życia [s] Dominujący schemat rozpadu Skład kwarkowy Rok odkrycia Uwagi
Nukleony
proton p antyproton p 938,27 ±1 1/2 1/2 0 - uud 1919  
neutron n antyneutron n 939,56 0 1/2 1/2 0 930 n → p+e-+νe udd 1932  

 

Cząstki te biorą udział w oddziaływaniach elektromagnetycznych, silnych i słabych. Nukleony w oddziaływaniach silnych zachowują się bardzo podobnie.

© medianauka.pl, 2021-09-09, A-4187©® Media Nauka 2008-2023 r.