Diagramy Feynmana

Diagramy Feynmana lub grafy Feynmana to graficzny sposób na przedstawienie procesu wymiany cząstek podczas rożnych oddziaływań, a także sposób pomocny w ilościowej analizie danego oddziaływania cząstek elementarnych. Za pomocą kilku symboli można przedstawić skomplikowane w procesy jakie zachodzą w czasie podczas oddziaływania między cząstkami.

Symbole

Wierzchołek w postaci kropki ilustruje oddziaływanie cząstek:

diagram Feynmana 1

Cząstki oznaczamy linią ze strzałką skierowaną w prawo, a antycząstki oznaczamy podobnie z tą różnicą, że strzałka jest skierowana w lewo (w drugą stronę).

diagram Feynmana 2

Fotony (w oddziaływaniach elektromagnetycznych) oznaczamy linią falowaną.

diagram Feynmana 3

Bozony cechowania (cząstki wymieniane w oddziaływaniach słabych) oznaczamy linią przerywaną.

diagram Feynmana 4

Gluony (wymieniane w oddziaływaniach silnych) oznaczamy następująco:

diagram Feynmana 5

Przykładowe diagramy Feynmana

Na poniższym diagramie zilustrowano rozpad mionu.

Rozpad mionu

Na poniższym diagramie zilustrowano oddziaływanie elektronów.

diagram Feynmana dla oddziaływania elektronów

A oto przykład oddziaływania między kwarkami.

Oddziaływanie między kwarkami

A co z oddziaływaniem grawitacyjnym? Podczas tego rodzaju oddziaływania prawdopodobnie wymieniane są tak zwane grawitony. To na dzień dzisiejszy jedynie hipoteza. Oddziaływanie to jest tak słabe, że nie ma ono większego znaczenia w świecie mikrocząstek.

© medianauka.pl, 2021-10-31, A-4218©® Media Nauka 2008-2023 r.