logo

Entalpia

Entalpia H jest to suma energii wewnętrznej U gazu oraz iloczynu jego objętości V i ciśnienia p.

Wzór na entalpie w procesach odwracalnych jest następujący:

H=U+Vp

gdzie:

  • H - entalpia,
  • U - energia wewnętrzna,
  • V - objętość,
  • p - ciśnienie.

Jednostką entalpii jest 1 j (dżul).

Entalpia jest funkcją stanu gazu doskonałego.

Entalpia bywa nazywana także funkcją cieplną. W przemianie izobarycznej zmiana entalpii jest równa ciepłu dostarczonemu do układu.

Poziom zaawansowany

Zapis entalpii za pomocą różniczki zupełnej:

dH=TdS+Vdp

gdzie S - entropia.© medianauka.pl, 2021-04-23, ART-4033

 
Polecamy w naszym sklepie

Historia fizyki w Polsce
FUNDAMENTALNIE. TAK FIZYKA KWANTOWA I FIZYKA FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH WYJAŚNIA WSZYSTKO (OPRÓCZ GRAWITACJI)
magnetyczna klepsydra
Masa
The Manga Guide Wszechświat
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.