Entalpia

Entalpia H jest to suma energii wewnętrznej U gazu oraz iloczynu jego objętości V i ciśnienia p.

Wzór na entalpie w procesach odwracalnych jest następujący:

H=U+Vp

gdzie:

Jednostką entalpii jest 1 j (dżul).

Entalpia jest funkcją stanu gazu doskonałego.

Entalpia bywa nazywana także funkcją cieplną. W przemianie izobarycznej zmiana entalpii jest równa ciepłu dostarczonemu do układu.

Poziom zaawansowany

Zapis entalpii za pomocą różniczki zupełnej:

dH=TdS+Vdp

gdzie S - entropia.

© medianauka.pl, 2021-04-23, A-4033Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.