logo

Entalpia

Entalpia H jest to suma energii wewnętrznej U gazu oraz iloczynu jego objętości V i ciśnienia p.

Wzór na entalpie w procesach odwracalnych jest następujący:

H=U+Vp

gdzie:

  • H - entalpia,
  • U - energia wewnętrzna,
  • V - objętość,
  • p - ciśnienie.

Jednostką entalpii jest 1 j (dżul).

Entalpia jest funkcją stanu gazu doskonałego.

Entalpia bywa nazywana także funkcją cieplną. W przemianie izobarycznej zmiana entalpii jest równa ciepłu dostarczonemu do układu.

Poziom zaawansowany

Zapis entalpii za pomocą różniczki zupełnej:

dH=TdS+Vdp

gdzie S - entropia.
© medianauka.pl, 2021-04-23, ART-4033

 
Polecamy w naszym sklepie

50 idei, które powinieneś znać. Fizyka
Kolorowe skarpetki urodzinowe
50 idei, które powinieneś znać - Astronomia
magnesy
Fizyka jądrowa dla maluchów
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.