Plazma

Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?
© magann - stock.adobe.com

Plazma jest to zjonizowany stan odpowiedniej ilości materii o stanie skupienia zbliżonym do gazu. W plazmie większość cząstek jest naładowana elektrycznie, zaś plazma jako całość jest elektrycznie quazi-obojętna, co oznacza, że gęstości ładunków dodatnich i ujemnych są niemalże identyczne.

Nauka, która bada plazmę to fizyka plazmy.

Proces powstawania w gazie jonów to tak zwana jonizacja gazu.

Cechy plazmy

Jedną z podstawowych cech plazmy, która odróżnia ją od zwykłego gazu jest to, że cząsteczki są naładowane, a zatem oddziałują na siebie siłami elektrycznymi. Istnieje minimalny obszar, tak zwany promień ekranowania Debye'a, określający odległość, na jakiej ma miejsce ekranowanie punktowego ładunku elektrycznego.

Plazma zachowuje się w specyficzny sposób, na tyle odmienny, że jest uważana za odrębny, czwarty stan materii.

Cząstki w plazmie oddziałują kolektywnie, z wewnętrznym polem elektromagnetycznym. Ponadto plazmę charakteryzuje wysokie przewodnictwo.

Plazma charakteryzuje się sporą sprężystością, dzięki czemu wewnątrz niej powstają drgania i fale (szumy)

Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?
© hajdar - stock.adobe.com

Występowanie i przykłady plazmy

W naturze plazma występuje rzadko. Pojawia się w błyskawicach na krótki czas, w płomieniu ognia. Ponadto w jonosferze istnieje słabo zjonizowana plazma, dzięki której możemy obserwować zjawisko zorzy polarnej.

Plazmę można wytwarzać sztucznie, w tym w postaci łuku elektrycznego podczas spawania. Plazma występuje także w ognisku lasera.

Za plazmę uważa się także chmurę elektronów przewodzących w metalu.

W kosmosie to najczęściej występujący stan widocznej części materii. Praktycznie wszystkie gwiazdy, w tym Słońce, a nawet niektóre obłoki materii międzygwiazdowej są zbudowane z plazmy.

Temperatura plazmy

Plazma może mieć różną temperaturę. Oto przykłady:

Rodzaje plazmy

Można dokonać podziału plazmy na wiele rodzajów. Oto wybrane klasyfikacje:

Zjawiska zachodzące w plazmie

Oto wybrane zjawiska, jakie zachodzą w plazmie:

Zastosowanie plazmy

Plazma znajduje szerokie zastosowanie w technice, w tym:

Pytania

Pytania

Czy cząstki plazmy to tylko cząstki zjonizowane?

Nie. To także cząstki neutralne znajdujące się w obszarze plazmy.

© medianauka.pl, 2021-04-27, A-4038©® Media Nauka 2008-2023 r.