logo

Co to jest suchy lód?

Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?
© Cornel Putan - stock.adobe.com

Czym jest suchy lód? Czy to specjalny rodzaj zamrożonej wody? Czym się różni od zwykłego lodu? Czy jest bezpieczny? Do czego się go wykorzystuje?

Suchy lód to zestalony dwutlenek węgla. Z wodą ma więc nic wspólnego. To całkowicie naturalna substancja. Nie posiada zapachu. Jest całkowicie niepalna, a dodatkowo bakteriostatyczna dostępna jest w formie stałej o różnym wyglądzie.

Suchy lód jest otrzymywany jest przez rozprężanie ciekłego dwutlenku węgla. Może być formowany przez sprasowanie. W warunkach normalnych nie zachodzi zjawisko topnienia lecz sublimacja, czyli przejście ze stanu stałego do stanu gazowego bez fazy ciekłej. Temperatura sublimacji wynosi -78,5°C.

Obserwując suchy lód, wydaje się że dymi. Ta para to dwutlenek węgla, nieszkodliwy dla organizmu w małych dawkach.

Gdzie znajduje zastosowanie suchy lód?

Suchy lód jest wykorzystywany w chłodnictwie. Ma tę zaletę, że w sprasowanych blokach można go stosunkowo długo przechowywać, a w pojemnikach izolowanych termicznie, bez konieczności dodatkowego ich chłodzenia. Straty suchego lodu wynoszą tylko około 4% na dobę.

To idealne rozwiązanie dla osób lubiących szalone, dymiące dania. Należy pamiętać jednak, że suchego lodu absolutnie nie wolno połykać. Dlatego nie należy go używać do chłodzenia napojów!

Suchy lód sprawdza się świetnie przy tworzeniu efektów specjalnych. Stopniowa sublimacja zestalonego dwutlenku węgla prowadzi do powstania mgiełki, wykorzystywanej na zdjęciach, w filmach, a także na wszelkiego rodzaju imprezach.

Suchy lód wykorzystuje się także w profesjonalnym czyszczeniu zakładów spożywczych, kurników, hal i magazynów.

Skąd wziąć suchy lód?

Suchy lód można kupić bez problemu w sklepach internetowych. To wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych.

Czy suchy lód jest bezpieczny?

Sam w sobie suchy lód nie jest toksyczny, ale nie jest substancją bezpieczną.

Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, a więc opada w dół, stopniowo je wypierając. W pomieszczeniach, w których dokonywane są eksperymenty z udziałem zestalonego dwutlenku węgla należy zapewnić odpowiednią wentylację. Warunki w czasie sublimacji dużej ilości suchego lodu można porównać do tych, z którymi mamy do czynienia przebywając w pomieszczeniu z dużą ilością osób. Powietrze wydaje się więc być duszne.

W dużych stężeniach (powyżej 5%) pojawiają się zaburzenia widzenia i duszności. Stężenie oscylujące w graniach 10% prowadzi do utraty przytomności, a nawet śmierci w wyniku uduszenia. Dlatego nie wolno wrzucać suchego lodu do kanalizacji, wentylacji, piwnic, szybów itp.

Kontakt suchego lodu bezpośrednio ze skórą może doprowadzić do poważnych odmrożeń. Należy zawsze używać rękawic ochronnych. Celem uniknięcia sytuacji niebezpiecznych, warto zaopatrzyć się w okulary ochronne. Suchego lodu nie wolno również spożywać. Połknięcie suchego lodu może spowodować poważne obrażenia wewnętrzne. Przy połknięciu natychmiast należy się skontaktować z lekarzem.

Zestalony dwutlenek węgla winien być przetrzymywany wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach izolacyjnych. Pomieszczenie, w którym takowe są składowane, musi posiadać odpowiednią wentylację. Stanowczo odradza się składowanie dużej ilości suchego lodu w niewielkich butelkach czy puszkach. W przypadku maksymalnie szczelnych opakowań, powstający w wyniku sublimacji gaz może doprowadzić do wzrostu ciśnienia, a w efekcie do ich rozerwania.

Biorąc pod uwagę fakt, że suchy lód – chociaż sam w sobie nie jest toksyczny – może doprowadzić do wielu poważnych wypadków, nie wolno składować go w zasięgu wzroku dzieci

Suchy lód w naturze

Marsjańskie czapy polarne składają się między innymi z suchego lodu. Na biegunach Marsa pojawiają się także burze suchego lodu.
© medianauka.pl, 2021-05-20, ART-4053

 
Ostatnio opublikowane w Pytajniku ...

Najmniejsze ptaki na świecie
Najmniejsze ptaki na świecie

Jaki jest najmniejszy ptak na świecie? Jaki polski ptak jest najmniejszy?

Największe ptaki na świecie
Największe ptaki na świecie

Jaki ptak jest największy na świecie, a jaki w Polsce? Jakie gatunki są najcięższe, które mają największą rozpiętość skrzydeł i które są najwyższe?

Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?
Dlaczego w atmosferze nie ma wodoru?

Skoro wodór to jeden z najbardziej powszechnych pierwiastków w kosmosie, to dlaczego w naszej atmosferze występuje zaledwie w śladowej ilości?Zobacz też

SublimacjaSublimacja
Sublimacja jest termodynamicznym procesem przechodzenia materii ze stanu stałego w stan gazowy, bez przechodzenia w stan ciekły.
TermodynamikaTermodynamika
Termodynamika jest nauką o cieple. Zajmuje się z makroskopowego punktu widzenia badaniem zjawisk cieplnych i innych procesów, które są związane z przemianą energii.Polecamy w naszym sklepie

termometr Galileusza
Atlas gwiazd
Puzzle - Układ okresowy pierwiastków
Kalkulatory maukowe
Kolorowe skarpetki Miasto
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.