Warunki normalne

Warunki normalne to wartości temperatury i ciśnienia (przyjęte umownie) jako punkt odniesienia dla niektórych obliczeń i wartości wielkości fizycznych i chemicznych.

Temperatura normalna
t=0°C lub T=273,15 K
Ciśnienie normalne
p=101325 N/m2=1013,25 hPa=1 atm

Zatem warunki normalne są to warunki fizyczne otoczenia, w których wykonuje się pomiary fizykochemiczne, w których można zastosować wiele stałych materiałowych z tablic fizycznych, które są wyznaczane w tych samych warunkach (niestety wiele stałych materiałowych zmienia się wraz z temperaturą i ciśnieniem).

Objętość gazu w warunkach normalnych

Warto wiedzieć, że mol gazu w warunkach normalnych zajmuje stałą objętość.

V0=(2,2413±0,0006)·10-2 m3

Przykłady

Ciekawostki

Czasem jako temperaturę normalną podaje się t=20°C.

Pytania

Pytania

Czy warunki normalne i standardowe to to samo?

Nie. Warunki standardowe to p=1000 hPa i T=273,15 K (0°C).

© medianauka.pl, 2021-04-13, A-4019Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.