Przemiana izobaryczna

Przemiana izobaryczna lub proces izobaryczny to taka przemiana gazu, podczas której ciśnienie gazu p nie ulega zmianie (p=constans).

Prawo Gay-Lussaca

W przemianie izobarycznej stałej masy gazu doskonałego ciśnienie gazu nie ulega zmianie, zmieniają się natomiast temperatura i objętość gazu, a ich iloraz pozostaje stały.

\frac{V}{T}=const

W przemianie izobarycznej objętośc gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury gazu. Im wyższa jest temperatura gazu, tym gaz bardziej zwiększa swoją objętość.

V~T

Przykład

Jeżeli mamy gaz zamknięty w cylindrze z ruchomym tłokiem i będziemy go powoli podgrzewać (zwiększać jego temperaturę), to automatycznie wzrośnie objętość gazu (tłok sam zacznie się przesuwać). Jeżeli dwa razy zwiększymy temperaturę, to dwa razy wzrośnie objętość.

izobara

Izobara

Objętość gazu w przemianie izobarycznej jest wprost proporcjonalne do jego objętości, więc wykres zależności objętości od temperatury w przemianie izobarycznej to prosta - tak zwana izobara.

Wymiana ciepła podczas przemiany izobarycznej

Zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki ΔU=W+Q. Podczas przemiany izobarycznej temperatura gazu zmienia się i zmienia się zatem także energia wewnętrzna gazu. Zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem.

Gdy mamy do czynienia z podgrzewaniem gazu, objętość gazu wzrasta i gaz wykonuje pewną pracę W<0. Wykonywana praca ma miejsce kosztem części ilości ciepła pobranego z otoczenia (Q>0). Reszta ciepła jest zużywana na wzrost energii wewnętrznej gazu.

Gdy mamy do czynienia z ochładzaniem gazu (Q<0), objętość gazu maleje i siły zewnętrzne wykonują wówczas pewną pracę nad gazem W>0, kosztem oddanego części ciepła.
Przemiany gazowe
Typy różnych przemian określamy dla różnych przypadków, gdy nie zmienia się jeden z powyższych parametrów lub innych parametrów stanu, wyżej nie wymienionych.
Przemiana adiabatyczna
Przemiana adiabatyczna lub proces adiabatyczny to taka przemiana gazu, podczas której nie ma miejsca wymiana ciepła między gazem a otoczeniem. W tej przemianie zmianie ulegają wszystkie trzy podstawowe parametry stanu gazu.
Przemiana izochoryczna
W przemianie izochorycznej stałej masy gazu doskonałego objętość gazu nie ulega zmianie, zmieniają się natomiast ciśnienie i temperatura gazu, a ich iloraz pozostaje stały.
Przemiana izotermiczna
Przemiana izotermiczna lub proces izotermiczny to taka przemiana gazu, podczas której temperatura T nie ulega zmianie (T=constans).

© medianauka.pl, 2021-04-21, A-4029Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.