Liczba Avogadra

Liczba Avogadra lub liczba Avogadro to wartość liczbowa stałej Avogadra, równa 6,022 140 76×1023.

Stała Avogadro

Stała Avogadra lub stała Avogadro jest to stała fizyczna równa liczbie cząstek zawartych w jednym molu substancji. Stała ta oznaczana jest przez NA i jest wyrażona w jednostce mol-1.

Ciekawostki

Liczba Avogadro to oznaczenie pewnej liczby, tak jak tuzin, kopa itp. różnica polega na tym, że pojęcia liczby Avogadra używa się dla mikrocząstek. Jest to bardzo duża, wręcz niewyobrażalnie duża liczba, bo 602 214 076 000 000 000 000 000 to ponad pół kwadryliona!

Pytania

Pytania

Czy liczba i stała Avogadra to jest to samo?

Nie, choć kiedyś były to synonimy. Liczba Avogadra nie posiada jednostki.

© medianauka.pl, 2021-04-11, A-4016©® Media Nauka 2008-2023 r.