Mol

Mol - jest podstawową w układzie SI jednostką liczności materii.

Definicja mola obowiązująca od 19 maja 2019 roku jest następująca:

Jeden mol zawiera dokładnie 6,022 140 76×1023 obiektów elementarnych. Liczba ta jest ustaloną wartością liczbową stałej Avogadra NA wyrażonej w jednostce mol-1 i jest nazywana liczbą Avogadra.

Wcześniej obowiązywała następująca definicja:

1 mol jest to liczność materii występująca, gdy liczba cząsteczek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg 12C (węgla o masie atomowej 12).

Jeden mol węgla 12C ma zatem masę 12 g.

W jednym molu dowolnej substancji czystej chemicznie znajduje się zawsze taka sama liczba cząsteczek, równa liczbie Avogadra.

Gdy mówimy o atomach zamiast mol często mówi się gramoatom, gdy mówimy o związkach chemicznych używamy zamiennika - gramocząsteczka, zaś gdy mowa o jonach - można używać pojęcia gramojon.

Mol jest jednostką bezwymiarową.

Wzory

Oto przydatne wzory:

n=m/µ

gdzie:

A oto inny wzór:

n=N/NA

gdzie:
Masa molowa
Masa molowa jest to masa jednego mola danej substancji. Jednostką masy molowej w układzie SI jest kg/mol, jednak częściej używa się jednostki g/mol.

© medianauka.pl, 2021-04-11, A-4015Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.