logo

Równanie stanu gazu

Liczne doświadczenia wykazały peny związek pomiędzy temperaturą, ciśnieniem i objętością pewnej stałej ilości gazu.

W przybliżeniu więc zachodzi pewien związek, który nosi nazwę równania Clapeyrona:

pV=nRT

gdzie:

  • p -ciśnienie,
  • V - objętość,
  • T - temperatura w skali bezwzględnej,
  • n - liczba moli gazu,
  • R - uniwersalna stała gazowa.

Uniwersalna stała gazowa jest równa:

R=8,314 J/(mol·K)

W rzeczywistości gazy tym lepiej spełniają równanie stanu gazu i wyższa jest ich temperatura i im niższe jest ich ciśnienie.

Gaz, który spełnia dokładnie równanie Clapeyrona to tak zwany gaz doskonały. Gaz doskonały będzie przedmiotem osobnego artykułu.

Jeżeli przyjąć, że jeden mol gazu zawiera stałą liczbę cząsteczek, tak zwaną liczbę Avogadra NA, to równanie Clapeyrona przyjmuje następującą postać:

pV=NkT

gdzie:

  • p -ciśnienie,
  • V - objętość,
  • T - temperatura w skali bezwzględnej,
  • N - liczba cząstek gazu (NAn),
  • k - stała Boltzmanna (k=R/NA=1,38·10-23 J/K).


© medianauka.pl, 2019-09-22, ART-3690

 
Polecamy w naszym sklepie

Masa
Puzzle - Układ okresowy pierwiastków
Encyklopedia szkolna - Fizyka z astronomią
laboratorium w szufladzie Fizyka
30 sekund o teorii kwantów
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.