logo

Resublimacja

Resublimacja jest termodynamicznym procesem przechodzenia materii ze stanu gazowego w stan stały, bez przechodzenia w stan ciekły. to proces odwrotny do sublimacji.

Resublimacji towarzyszy wydzielanie ciepła do otoczenia.

resublimacja - diagram fazowy

Resublimacja na diagramie fazowym

Proces resublimacji uwidaczniamy na schematycznym diagramie fazowym za pomocą strzałki.

Resublimację możemy zaobserwować na własne oczy, gdy para wodna osadza się w postaci kryształków lodu jako szron na szybach.

Pytania

Pytania

Gdzie wykorzystuje się proces resublimacji?

Najbardziej znanym zastosowaniem zjawiska resublimacji jest proces oczyszczania substancji z zanieczyszczeń.© medianauka.pl, 2021-05-19, ART-4052

 

Sublimacja

Sublimacja

Sublimacja jest termodynamicznym procesem przechodzenia materii ze stanu stałego w stan gazowy, bez przechodzenia w stan ciekły.

Zmiany stanu skupienia

Zmiany stanu skupienia

Stan skupienia substancji zależy od ilorazu energii kinetycznej cząsteczek i energii oddziaływań między tymi cząsteczkami. Jeżeli iloraz ten jest mały, to materia występuje w stanie stałym. Jeżeli iloraz zaś rośnie, to może nastąpić zmiana stanu skupienia.

Stany skupienia

Stany skupienia

Stan skupienia jest to podstawowa forma w ujęciu makroskopowym, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe własności fizyczne. Własności te wynikają z zachowania cząstek, z których ta substancja się składa.
Polecamy w naszym sklepie

metalowa sprężyna
FUNDAMENTALNIE. TAK FIZYKA KWANTOWA I FIZYKA FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH WYJAŚNIA WSZYSTKO (OPRÓCZ GRAWITACJI)
Podstawy elektroniki
Żyroskop
kompas
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.